Tarımda Girdi Maliyetleri Yüzde 6,62 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarımsal verileri açıkladı, son altı aylık girdi maliyetlerinin hesaplandığı endekste yüzde 6,62 artış gösterirken 12 aylık bazda ise söz konusu artış yüzde 10,68 ile hayvan yemi, olarak göze çarptı.

Tarımda Girdi Maliyetleri Yüzde 6,62 Arttı
Tarımda Girdi Maliyetleri Yüzde 6,62 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarımsal verileri açıkladı, son altı aylık girdi maliyetlerinin hesaplandığı endekste yüzde 6,62 artış gösterirken 12 aylık bazda ise söz konusu artış yüzde 10,68 ile hayvan yemi, olarak göze çarptı.

Tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,31 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,47, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,43 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,09, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,95 artış gösterdi.

Yıllık en fazla azalış yüzde 4,93 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,30 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0,80 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 10,68 ile hayvan yemi, yüzde 10,13 ile makine bakım masrafları ve yüzde 9,81 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış yüzde 2,62 ile tohum ve dikim materyali alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,41 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0,34 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. 2020 Mayıs ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 1,42 ile enerji ve yağlar,  yüzde 0,92 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,81 ile makine bakım masrafları oldu.