Biyografi

Şanlıurfa Mahalli Sanatçıları

Şanlıurfa Mahalli Sanatçıları

Şanlıurfa müziğine damgasını vurmuş bilinen 36 mahalli sanatçıları kimisi hayata...

bg
Mâlik Bin Amr Es-sülemi

Mâlik Bin Amr Es-sülemi

Mâlik bin Amr es-Sülemi (r.a) Mekke’de doğdu ancak doğum tarihi belli değildir....

bg
Mâhreme Bin Nevfel

Mâhreme Bin Nevfel

Mâhreme bin Nevfel’in hicretten altmış yıl kadar önce dünyaya geldiği tahmin edilmektedir....

bg
Mâhmiye Bin Cez

Mâhmiye Bin Cez

Mâhmiye bin Cez’, Mekke’de ilk sıralarda Müslüman olmuş ve Allâh yolunda Habeşistan...

bg
Mâ’mer Bin Hâris Bin Mâ’mer

Mâ’mer Bin Hâris Bin Mâ’mer

Mâ’mer bin Hâris Sahabe-i kirâm’dan Hâtib ve Hattab bin Hâris kardeşlerin üçüncüsüdür....

bg
Mâ’mer Bin Abdullah Bin Nadle

Mâ’mer Bin Abdullah Bin Nadle

İslâm tarihinde üç tane Mâ’mer bin Abdullah adında meşhur sahabe vardır. Bizim burada...

bg
Muğis Mevlâ Ebi Ahmed Ibn-i Cahş

Muğis Mevlâ Ebi Ahmed Ibn-i Cahş

Muğis, Mevlâ Ebi Ahmed, İbn-i Cahş sahabidir. Hz.Âişe’nin âzâdlısı Berire’nin kocasıdır....

bg
Muğire Bin Şu’be

Muğire Bin Şu’be

Muğîre bin Şu’be, takriben Miladi 600. yıl da Tâif de doğmuş olup Hicri 50. Miladi...

bg
Muğire Bin Nevfel

Muğire Bin Nevfel

Muğire bin Nevfel (r.a) Hicretten önce Mekke’de dünyaya geldi. Bazı rivâyetlerde...

bg
Muâz Bin Hâris

Muâz Bin Hâris

Muâz bin Hâris (r.a), Medine doğumludur. Ancak, hangi tarihte doğ-duğu kesin belli...

bg
Muâz Bin Cebel

Muâz Bin Cebel

Ebû Abdurrahmân Muâz bin Cebel, bin Amr el-Ensâri (r.a) hicretten takriben on sekiz...

bg
Muâz Bin Amr

Muâz Bin Amr

Muâz bin Amr, bin Cemuh (r.a) Medine’de doğdu, ancak hangi tarih-te doğduğu ise...

bg
Muâykib Bin Ebi Fâtıma

Muâykib Bin Ebi Fâtıma

Muâykib (r.a) Mekke’de ilk sıralarda müslüman olmuş ve Allâh yolunda Habeşistan...

bg
Muâviye Bin Sevr

Muâviye Bin Sevr

Muâviye bin Sevr (r.a), takriben yüz yaşlarında iken Hicri 9. Miladi 630 yılında...

bg
Muâviye Bin Hâkem Es-sülemi

Muâviye Bin Hâkem Es-sülemi

Muâviye bin Hâkem es-Sülemi (r.a), sahabidir. Süleym kabilesine mensub olup Medine’de...

bg
Muâviye Bin Hudeyc

Muâviye Bin Hudeyc

Muâviye bin Hudeyc (r.a)’ın uzun künyesi şöyledir; Ebû Nuaym Ebû Abdurrahmân Muâviye...

bg
Muâviye Bin Heydetü’l-kuşeyri

Muâviye Bin Heydetü’l-kuşeyri

Muâviye bin Heydetü’l-Kuşeyri(r.a) Âmir bin Sâ’saâlar’ın bir oymağı olan Beni Kuşeyr’den...

bg
Muâviye Bin Ebû Süfyân

Muâviye Bin Ebû Süfyân

Resûlullâh (s.a.v)’a Peyğamberlik geldikden beş veya yedi yıl önce, takriben Miladi...

bg
Muâvviz Bin Hâris

Muâvviz Bin Hâris

Muâvviz bin Hâris (r.a), takriben Miladi 588 yılında, Medine’de doğdu. Hicri ikinci...

bg
Muâttib Bin Ebi Leheb

Muâttib Bin Ebi Leheb

Muâttib bin Ebi Leheb, Resûlullâh (s.a.v)’ın, amcası ve O’nun en azılı düşmanı Ebû...

bg
Muâttıb Bin Âvf El-hâmra’i

Muâttıb Bin Âvf El-hâmra’i

Muâttıb bin Âvf (r.a), takriben Miladi 599. yılda Mekke’nin hemen yakınında veya...

bg
Muâttıb Bin Ubeyd

Muâttıb Bin Ubeyd

Muattıb bin Ubeyd (r.a) Medine’li Ensâr’dandır. Ne zaman doğduğu bilinmemektedir....

bg
Muti’ Bin Esved El-adevi

Muti’ Bin Esved El-adevi

Muti’ bin el-Esved, bin Hârise, el-Kureyşi, el-Adevi (r.a), Mekke doğumludur. Ancak...

bg
Muttalib Bin Ezher

Muttalib Bin Ezher

Muttalib bin Ezher (r.a) Mekke de ilk Müslüman olanlar dandır. Sabikunu evvelin...

bg
Muttalib Bin Ebû Vedâa

Muttalib Bin Ebû Vedâa

Muttalib bin Ebû Vedâa el-Hâris, İbn-i Sa’d onu Mekke Fethi’nde Müslüman olan kimseler...

bg
Mus’ab Bin Umeyr

Mus’ab Bin Umeyr

Mus’ab bin Umeyr (r.a), takriben 585 yılında Mekke’de doğmuştur. Kureyş’in ana kollarından,...

bg
Muhacir Bin Kunfüz

Muhacir Bin Kunfüz

El-Muhâcir, bin Kunfüz, bin Umeyr, bin Cüd’an el-Kureyşi et-Teymi, bir rivâyete...

bg
Muhâcir Bin Ebû Ümeyye

Muhâcir Bin Ebû Ümeyye

Muhâcir bin Ebû Ümeyye (r.a)’ın asıl ismi Velid’dir. Kendisi Mekke doğumlu olup,...

bg
Muhammed Bin Mesleme

Muhammed Bin Mesleme

Fûdalâ-i Sahabe’den olan Muhammed bin Mesleme, Vâkıdî’ye göre: bi’setten yirmi iki...

bg
Muhammed Bin Eslem Bin Becre

Muhammed Bin Eslem Bin Becre

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre...

UrfaNews Haber Sitesini kolay kullanabilmeniz için tanımlama bilgileri kullanılmaktadır.Bu siteye giriş yaparak tanımlama bilgileri kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.  Kullanım şartları