Şanlıurfa Mevsimlik Tarım İşçiliği Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı

Şanlıurfa Valiliği tarafından mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik “Şanlıurfa Mevsimlik Tarım İşçiliği Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Mevsimlik Tarım İşçiliği Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı

Açılış  konuşmasında Vali Abdullah Erin, toplumsal sorunların çözümüne yönelik projelere öncülük etmek, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve diğer müdürlüklerle birlikte çalışmaları tamamlayıp, somut çıktılar elde etmek için her türlü desteği vereceğini belirtti.    
         
        Şanlıurfa Mevsimlik Tarım İşçiliği Eylem Planı 2022-2024, ile Şanlıurfa’da yaşayan gezici mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunların görünür kılınması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi yönünde adımlar atılması, ilgili kurum ve kuruluşların rollerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Plan ile mevsimlik tarım işçilerinin kamusal hizmetlere erişimlerinin artırılmasına yönelik yeni çalışmaların başlatılmasının yanı sıra, mevcut çalışmaların da etkinliklerinin artırılarak sürdürülmesi amaçlanıyor. Plan, yerel kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının mevsimlik tarım işçiliği konusunda işbirliği oluşturma ve birlikte çalışma kapasitelerinin artırılmasını da hedefliyor.

Çalıştay'a katılan birçok kurum temsilcisi, kurumlarının mevsimlik tarım işçiliği ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattılar. 

Şanlıurfa Valiliği İl METİP Koordinatörü Murat YURTSEVEN, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerini İzleme Kurulu (ŞAMTİ) tarafından, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitime kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Yapılan sunumda; 2016/5 sayılı Milli Eğtim Bakanlığı genelgesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrencileri eğitime kazandırmak için hazırladığı 3 aşamalı yol haritasından bahsedildi.

Konuşmada Öğrencilerin Eğitime Kazandırılması, Sayısal Veri Toplama ile Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmalarının önemine vurgu yapılarak Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine  ziyaretler gerçekleştirilerek 2.290 okul müdürü ile her okuldan birer rehber öğretmene 20 toplantı ve konuyla ilgili detaylı bir sunum hazırlanarak 2.290 okulda 31.813 öğretmene bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Bilgilendirme ve bilinçlendirme anlamında bu derecede büyük bir çalışmanın  uzun vadede öğrencilerin eğitime erişimlerinin artırılmasında çok önemli olduğu ifade edildi.