Tüm Sahabeler

Tüm Sahabeler

Son görülme: 3 yıl önce

Allah Resulünü görüp hayatına şahitlik edenlere verdiğimiz isim Sahabedir, Sahabeler Allah resulünün hayatı anlatarak, bu günlere kadar erişmesini sağlamıştır. Tüm sahabeler ve hayatları hakkında bilgi.

Üyelik tarihi Ekim 16, 2019 tumsahabeler@urfanews.com

Takip edilen (6)

Takipçiler (2)

Biyografi
Abdullahü’l-Yeşküri

Abdullahü’l-Yeşküri

Abdullahü’l-Yeşküri (r.a) ilgili hiçbir kayıt yoktur. Onun nerede ve hangi tarih’de...

Biyografi
Hirâş Bin Ümeyye Tül-huzâi

Hirâş Bin Ümeyye Tül-huzâi

Hirâş Bin Ümeyye Tül-huzâi'nın İslâmdan önceki hayatı hakkında elimizde fazla bir...

Biyografi
bg
Muhâcir Bin Ebû Ümeyye

Muhâcir Bin Ebû Ümeyye

Muhâcir bin Ebû Ümeyye (r.a)’ın asıl ismi Velid’dir. Kendisi Mekke doğumlu olup,...

Biyografi
bg
Muhammed Bin Mesleme

Muhammed Bin Mesleme

Fûdalâ-i Sahabe’den olan Muhammed bin Mesleme, Vâkıdî’ye göre: bi’setten yirmi iki...

Biyografi
bg
Muhammed Bin Eslem Bin Becre

Muhammed Bin Eslem Bin Becre

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre...

Biyografi
bg
Muhammed Bin Ebû Hûzeyfe

Muhammed Bin Ebû Hûzeyfe

Muhammed bin, Ebû Hûzeyfe (r.a), takriben Miladi 615 yıllarında Habeşistan’da dünyaya...

Biyografi
bg
Muhammed Bin Ca’fer Bin Ebû Talib

Muhammed Bin Ca’fer Bin Ebû Talib

Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Ebû Talib’in oğlu Ca’fer’i Tayyar’ın ve Esmâ bint-i...

Biyografi
bg
Muhammed Bin Abdullah Bin Selâm

Muhammed Bin Abdullah Bin Selâm

Medine’de ki, Beni Kaynuka Yahûdileri’nden olan, Muhammed bin Abdullah bin Selâm’ın...

Biyografi
bg
Muhammed Bin Abdullah Bin Cahş

Muhammed Bin Abdullah Bin Cahş

Muhammed bin Abdullah, bin Cahş (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’in halası Ümeyme’nin oğlu...

Biyografi
bg
Meysere Bin Mesrûku’l-âbsi

Meysere Bin Mesrûku’l-âbsi

Resûlullâh (s.a.v)’ın Mekke devrinde iken, hacca gelen halkı hac mevsiminde Mina’da...

Biyografi
bg
Meymûne Bint-i Hâris

Meymûne Bint-i Hâris

Hz.Meymûne bint-i Hâris (r.a), takriben Miladi 590 veya 594 yılları civarında, Mekke...

Biyografi
bg
Mesleme Bin Muhalled

Mesleme Bin Muhalled

Mesleme bin Muhalled (r.a), Hicretin birinci yılı, Miladi 622 yılında Medine’de...

Biyografi
bg
Mes’ûd Bin Yezid

Mes’ûd Bin Yezid

Mes’ûd bin Yezid, Medine doğumludur. Ancak doğum tarihi bilin-memektedir. İkinci...

Biyografi
bg
Mes’ûd Bin Sinân El-eslemi

Mes’ûd Bin Sinân El-eslemi

Mes’ûd bin Sinân (r.a) Medineli Ensâr’dandır. Ancak hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir....

Biyografi
bg
Mes’ûd Bin Süveyd

Mes’ûd Bin Süveyd

Mes’ûd bin Süveyd (r.a) Mekke’de ilk sıralarda Müslüman olmuş ve Allâh, yolunda...

Biyografi
bg
Mes’ûd Bin Ruhâyle, Bin Âiz

Mes’ûd Bin Ruhâyle, Bin Âiz

Mes’ûd bin Ruhâyle, bin Âiz (r.a), Beni Eşcâ’lar dan dır. Beni Eşcâ’-lar ise, Adnan’ın...

Biyografi
bg
Mes’ûd Bin Rebiâ

Mes’ûd Bin Rebiâ

Mes’ûd bin Rebiâ (r.a), Takriben Miladi 590.yılda Mekke’de doğdu. Neseb silsilesi...

Biyografi
bg
Mes’ûd Bin Hüneyde

Mes’ûd Bin Hüneyde

Mes’ûd bin Hüneyde (r.a), Rerve el-Eslemi’nin kölesi olması sebebi ile Ğulâmü Fervetü’l-Eslemi...

Biyografi
bg
Mes’ûd Bin Hâlid El-huzâi

Mes’ûd Bin Hâlid El-huzâi

Mes’ûd bin Hâlid, bin Abdüluzzâ, bin Selâme el-Huzâi hakkında ner-ede ve hangi tarihte...

Biyografi
bg
Mes’ûd Bin Evs

Mes’ûd Bin Evs

Doğum tarihi kesin olarak belli olmayan ve Hattâ vefât tarihi ve zamanı üzerinde...

Biyografi
bg
Mes’ûd Bin Esved

Mes’ûd Bin Esved

Mes’ûd bin Esved (r.a), Hz.Ömer’in kabilesine mensub olan Beni Adiy, Kâ’b’lar dandır....

Biyografi
bg
Mersed Bin Zabyân

Mersed Bin Zabyân

Mersed bin Zabyân (r.a)’ın nerede ne zaman doğduğunu, hangi tarihte vefat ettiğine...

Biyografi
bg
Mersed Bin Ebû Mersed

Mersed Bin Ebû Mersed

Mersed bin Ebû Mersed (r.a)’ın ismi İslâm tarihinde baba oğul iki ayrı şahıstır....

Biyografi
bg
Ma’n Bin Yezid

Ma’n Bin Yezid

Ma’n bin Yezid’in bazı eserlerde Muhacirler’den olduğu, babası ve dedesi ile birlikte...

UrfaNews Haber Sitesini kolay kullanabilmeniz için tanımlama bilgileri kullanılmaktadır.Bu siteye giriş yaparak tanımlama bilgileri kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.  Kullanım şartları