Patronlara Müjdeli İşçiye Kötü Haber / Tazminatsız Kovulacaklar

İş yerinde kavga eden personeller için son kararı yargıtay verdi, Patronları sevindiren haber işçileri üzdü, Artık iş yerinde kavga edenler tazminatsız kovulacak.

Patronlara Müjdeli İşçiye Kötü Haber / Tazminatsız Kovulacaklar
iş yerinde kavga etmek

İşyerinde kavga eden işçilerin işten kovulması sonrası hak talebinde bulması nedeni ile açılan davada yüksek mahkeme emsal olacak bir karara imza attı.  

Yüksek mahkeme, kavgada ilk saldıran işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten atılacağına hükmetti.

Çalıştığı iş yerinde gürültü çıkardıkları iddia edilen işçileri ikaz eden genç, bir anda kendini kavganın ortasında buldu. 

İşveren, kavgayı ilk başlatan işçiyi kapı önüne koydu.

Kavgacı İşçi Tazminatsız Kovulunca Soluğu Mahkemede Aldı

İş yerinde kavga eden işçi yıllardır çalıştığı işyerinden kovulunca hemen iş mahkemesine başvurdu.
Kovulduğu iş yerinden kıdem ve ihbar tazminatını almak istedi ancak işler hiç te planladığı gibi gitmedi. 

Haksız ve usulsüz olarak işten çıkartıldığını, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini belirten davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacağının davalıdan tahsiline, 
yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep etti.

 

İş veren, İş Akdi Haklı Sebepten Feshedildi

Davalı işveren, davacının satış yardımcısı olduğunu, davacı ile tedarikçi ürün tanıtım elemanları arasında kavga olayı yaşandığını, tutanak tutulduğunu, iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savundu. 

Mahkeme davanın kabulüne hükmetti. Davalı, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

 

Yüksek Mahkeme İşçiyi Haksız Buldu Davayı Reddeti

Davacının tartışmayı başlatan ve fiili olarak ilk saldıranın kendisi olduğunu açıkça beyan ettiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında, 
"Kavgayı ilk başlatanın davacı olduğu için sataşmanın davalıya haklı fesih imkanı verdiği anlaşıldığından mahkemece davacının kıdem tazminatı ve 
ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine aksi gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verdi" denildi.