Mukabele 30. cüz Osman Şahin makamı

Kuranı Kerim 30. cüzde toplamda 44 adet kısa sure bulunmaktadır, Bunlardan bazıları Felak suresi, Nas suresi, Mutaffifin suresi, İnşikak suresi, Buruc suresi, İnşirah suresi, Tarık suresi ve Ala sureleridir. Kuranı kerim 30. cüz Hafız Osman Şahin makamı ile yayınlandı, Kuranı kerim 30. bölüm hem dinleyip hemde izleyebilirsiniz.

Kuranı Kerim 30. cüzde toplamda 44 adet kısa sure bulunmaktadır, Bunlardan bazıları Felak suresi, Nas suresi, Mutaffifin suresi, İnşikak suresi, Buruc suresi, İnşirah suresi, Tarık suresi ve Ala sureleridir.

Nebe Suresi

Bunar Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).
O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rah-mân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.
O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.
İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: "Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım."

Naziat Suresi

Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,
Kuşkusuz onun varacağı yer cennettir.
Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye.
Sen nerde, onu anlatmak nerde?!
Onun son ilmi Rabbine aittir.
Sen ancak ondan korkacak olanları uyarıcısın.
Onlar o kıyameti görecekleri gün sanki dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler.

Abese Suresi

Anasından , babasından..
Eşinden ve oğullarından.
Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır.
Yüzler var ki, o gün parıl parıl,
Güler, sevinir.
Yüzler de var ki, o gün tozlanmış,
Onları karanlık bürümüş,
İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.

Tekvir Suresi

O elçi güçlüdür, Arş'ın sahibinin yanında çok itibarlıdır.
Orada ona itaat edilir, güvenilir.
Arkadaşınızı cin çarpmış değildir.
Andolsun o, Cebrail'i açık ufukta gördü.
O, gayb hakkında cimri de değildir.
O, kovulmuş bir şeytanın sözü değildir.
Hâl böyle iken, siz nereye gidiyorsunuz?
O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir,
İçinizden doğru gitmek isteyenler için.
Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.

Kuranı kerim hatim seti, TÜM CÜZLER

Kuranı Kerim 1. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 2. Cüz Dinle 
Kuranı Kerim 3. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 4. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 5. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 6. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 7. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 8. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 9. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 10. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 11. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 12. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 13. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 14. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 15. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 16. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 17. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 18. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 19. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 20. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 21. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 22. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 23. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 24. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 25. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 26. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 27. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 28. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 29. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 30. Cüz Dinle