Mukabele 29. cüz Osman Şahin makamı

Bu cüzde Mülk, Kalem, Hakka, Mearic, Nuh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyamet, İnsan ve Mürselat Sûreleri yer almaktadır, Kuranı kerim 29. cüz Hafız Osman Şahin makamı ile yayınlandı, Kuranı kerim 29. bölüm hem dinleyip hemde izleyebilirsiniz.

Bu cüzde Mülk, Kalem, Hakka, Mearic, Nuh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyamet, İnsan ve Mürselat Sûreleri yer almaktadır. İnsan Sûresi Medine’de diğerleri Mekke’de nazil olmuştur.

Mülk Sûresi

Mülk Yönetim demektir. Tüm canlıların ve cansızların idaresi Allah’a aittir. Ahiret hayatı ve Allah teâlânın varlığının delillerinden bazıları anlatılır.

Kalem Sûresi

1-16 ayetler arasında hazreti peygamberin önemli ve örnek bir şahsiyet olduğundan bahsedilir. Ayrıca hazreti peygambere karşı komplo kuran bir takım kişiliksiz ve soysuzların burunlarından tutularak yakalanacağı haber verilir.

Hakka Sûresi

Hakka, burada helak edilen kavimlere geleceği vaat edilen azabın hak olduğu anlamındadır.
1-12 ayetler arasında Semud kavmi ve Firavun halkının iman etmediği, peygamberlerini yalanladıkları için azabı hak ettikleri anlatılır.

Mearic Sûresi

Merdivenler demektir. Mirac kelimesinin çoğuludur. Ana konusu ahiret hayatıdır.
1-18 ayetler arasında kıyametin kopmasından, kafirleri koruyacak kimsenin olmayacağından, Meleklerin ve Cebrail’in elli bin seneye tekabül eden bir gün içinde Allah’ın yanına çıktıklarından, kişinin kıyametten sonra kendisini kurtarmak için sahip olduğu herşeyi feda edeceğinden bahsedilir.

Cin Sûresi

Hazreti peygamber dinlemeye gelen cinlerin konuşmaları anlatılır.
1-28 ayetler arasında hazreti peygamberi gizlice dinleyen cinlerin konuşmaları yer alır. Bu konuşmalara göre: Cinlerin bir kısmı mümin, bir kısmı da kafirdir. Cinler Vahyi elde etmek için melekleri takip ederken bir ateş topu tarafından uzaklaştırıldıkları, gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.

Müzzemmil Sûresi

Örtüsüne bürünen demektir. Peygamber efendimiz ilk Vahyi aldıktan sonra bir titreme almış. Bunun üzerine üstüne bir örtü çekerek ısınmaya çalışmıştır. Rabbimiz teâlâ da ona “ey örtüye bürünen!” Diye hitap etmiştir.

Kuranı kerim hatim seti, TÜM CÜZLER

Kuranı Kerim 1. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 2. Cüz Dinle 
Kuranı Kerim 3. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 4. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 5. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 6. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 7. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 8. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 9. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 10. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 11. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 12. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 13. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 14. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 15. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 16. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 17. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 18. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 19. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 20. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 21. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 22. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 23. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 24. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 25. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 26. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 27. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 28. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 29. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 30. Cüz Dinle