Muâviye Bin Hâkem Es-sülemi

Muâviye bin Hâkem es-Sülemi (r.a), sahabidir. Süleym kabilesine mensub olup Medine’de ikamet ederdi. Kendisinden Yahya bin Ebi Kesir ve Atâ bin Yesâr rivâyet ettiler.

Muâviye Bin Hâkem Es-sülemi

Muâviye Bin Hâkem Es-sülemi Kimdir?
مُــعَــا وِ ِيـَـة ُبْــنُ اْلــحَــكَــمُ اْلسُّـلَـمِــي


 Baba Adı    :    Hâkem es-Sülemi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Muâviye bin Hâkem es-Sülemi.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.

 

Muâviye Bin Hâkem Es-sülemi'nin Hayatı

Muâviye bin Hâkem es-Sülemi (r.a), sahabidir. Süleym kabilesine mensub olup Medine’de ikamet ederdi. Kendisinden Yahya bin Ebi Kesir ve Atâ bin Yesâr rivâyet ettiler.

Muâviye bin Hâkem es-Sülemi şöyle dedi:

“-Resûlullâh (s.a.v)’e gelib dedim ki:

“-Ey Allâh’ın Resûlü, koyunlarımı güden bir câriyem var. Sürüden bir koyun kaybolmuştu da gidib ona sormuştum. Bana:

      “-Onu kurt yedi!”dedi.

Üzüldüm, ben de Ademoğluyum, dayanamadım câriyenin yüzüne vurdum. Bende yalnız bir câriye var, onu âzâd edeyim mi?”

“-Resûlullâh (s.a.v) câriyeye:

      “-Allâh nerede?”diye sordu.

      “-Gökte!”

Ben kimim?”

      “-Sen Allâh’ın Resûlüsün!”

Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v):

      “-Onu âzâd et!”buyurdu. 

Muâviye bin Hâkem’den:

      “-Resûlullâh’ın arkasında namaz kıldım, cemâatten bir adam namaz esnasında aksırdı. Yerhamükallâh dedim!”

      “-Bu namaz da, insan sözlerinden hiçbir şey söylemek doğru olmaz!” buyurdular. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- Câmiu’l-Usûl-1-336-No-12-Müslim-Mesacid-7-33
2- el-İsabe İbn- Hacer el-Askalani-4-359-No-8070


İlginizi Çekebilecek Diger Sahabe Hayatları


Muhammed Bin Mesleme►

Fûdalâ-i Sahabe’den olan Muhammed bin Mesleme, Vâkıdî’ye göre: bi’setten yirmi iki yıl önce, takriben Miladi 588. yılda Medine’de doğdu. Câhiliye devrinde kendisine Muhammed adı verilen kimselerdendir.


Muhammed Bin Eslem Bin Becre►

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre çok yaşlıydı. Kendisi Medine dışında ikamet ederdi.


Muhammed Bin Ebû Hûzeyfe►

Muhammed bin, Ebû Hûzeyfe (r.a), takriben Miladi 615 yıllarında Habeşistan’da dünyaya geldi. Babası meşhur (Mihşem) Ebû Hûzeyfe ile annesi Sehle bint-i Süheyl bin Amr, Habeşistan’a hicret eden ilk kafile içinde yer almış


Muhammed Bin Ca’fer Bin Ebû Talib►

Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Ebû Talib’in oğlu Ca’fer’i Tayyar’ın ve Esmâ bint-i Ümeys el-Has’amiye’nin oğulları, Abdullah bin Ca’fer ile Avn bin Ca’fer’in kardeşleri, Hz.Ali ve Akil’in yeğenleri, Abdullah bin Abbas’ın teyzesi oğlu