Muâttib Bin Ebi Leheb

Muâttib bin Ebi Leheb, Resûlullâh (s.a.v)’ın, amcası ve O’nun en azılı düşmanı Ebû Leheb’in oğlu, Uteybe, Utbe, Dürre, Hâlide, ve Azze’nin kardeşleri dir. Neseb ve soyu; Muâttib bin Ebi Leheb, (onun gerçek ismi) ise; Abdüluzza, bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşi el-Haşimi dir.

Muâttib Bin Ebi Leheb

Muâttib Bin Ebi Leheb Kimdir?
مُـعَــتِّــبْ بـِـنْ اَبـِـي لَــهَــبْ


 Baba Adı    :    Ebû Leheb Abdüluzza bin Abdülmuttalib.
 Anne Adı    :    Ümmü Cemil (Avra) Harb bin Ümeyye, bu kadın Ebû Süfyan’ın kız kardeşi dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke’de vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    1-Âtike bint-i Ebû Süfyan bin Hâris 2-Şettâ, ve ismini bilemediğimiz Himyerli bir kadın ve Ümmü veledleri…
 Oğulları    :    Abdullah, Muhammed, Ebû Süfyan, Musa, Ubeydullah, Said, Müslim, Ebû Müslim, Abbas, ve Abdurrahman.
 Kızları    :    Hâlide.
 Gavzeler    :    Huneyn ve Taif Seferlerine katıldı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Hicret edemedi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Muâttib bin Ebi Leheb, onun gerçek ismi Abdüluzza bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşi el-Haşimi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh’ın, amcası ve azılı düşmanı Ebû Leheb’in oğlu, Uteybe, Utbe, Dürre, Hâlide, ve Azze’nin kardeşleridir.

 

Muâttib Bin Ebi Leheb'in Hayatı

Muâttib bin Ebi Leheb, Resûlullâh (s.a.v)’ın, amcası ve O’nun en azılı düşmanı Ebû Leheb’in oğlu, Uteybe, Utbe, Dürre, Hâlide, ve Azze’nin kardeşleri dir. Neseb ve soyu; Muâttib bin Ebi Leheb, (onun gerçek ismi) ise; Abdüluzza, bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşi el-Haşimi dir. Babası: Ebû Leheb Abdüluzza bin Abdülmuttalib. Annesi: Ümmü Cemil (Avra) Harb bin Ümeyye, bu kadın Ebû Süfyan’ın kız kardeşidir. Muâttib bin Ebi Leheb, Mekke doğumludur. Ancak doğum tarihi kesin belli değildir. Hanımları ise: Âtike bint-i Ebû Süfyan bin Hâris. Şettâ, ve ismini bilemediğimiz Himyerli bir kadınla evliydi.

Bu evliliklerinden de; Abdullah, Muhammed, Ebû Süfyan, Musa, Ubeydullah, Said, Müslim, Ebû Müslim, Abbas, ve Abdurrahman, adların-da on tane oğulları, Hâlide isminde bir kızları dünyaya geldi. Bu Hanımla-rından Âtike bint-i Ebû Süfyan, bin Hâris, amcası Hâris’in torunudur. Bu çocuklardan; Abdullah, Muhammed, Ebû Süfyan, Musa, Ubeydullah, Said-’in anneleridir. Müslim, Ebû Müslim, Abbas ise Şetta adlı hanımındandır. Abdurrahman’ın annesi ise Himyerli kadındandır.

Ebû Leheb’in üçüncü oğlu olan Muâttib bin Ebû Leheb, çok fazla bilinen biri değildir. O da diğer kardeşleri gibi işin başında İslâmi davete tam karşıydı. Resûlullâh (s.a.v)’e herhangi bir eziyetinin olup olmadığını kesin olarak bilemiyoruz. Mekke’nin Fethi tamamlanınca Resûlullâh (s.a.v), Amucası Hz.Abbas’a:

      “-Kardeşin Ebû Leheb’in iki oğlu Utbe ve Muâttib nerede kaldılar? Onları, göremedim?”diye sordu.

Hz.Abbas (r.a):

      “-Kureyş müşriklerinden uzaklara çekip gidenlerle birlikte onlar da gidip uzaklaşmışlardır!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Onları, bana bulub getir!”buyurdu.

Hz.Abbas, hayvanına binip, onları bulup getirmeye gitti ve getirdi. Resûlullâh (s.a.v), onları Müslümanlığa dâvet edince, onlar, Müslüman oldular. Resûlullâh, onların Müslüman olmalarına çok sevindi. Ellerinden tutup Kâbe’de Mültezeme götürdü. Orada onlar için bir müddet dua ettik-ten sonra döndü.

Hz.Abbas:

      “-Yâ Resûlallâh! Allâh, Seni sevindirsin! Yüzünde sevinç âlametleri görüyorum!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Amucam’ın şu oğullarını, bana bağışlamasını Rabbımdan diledim. Bağışladı!”buyurdular. 1

Bundan sonraki hayatlarını Medine’ye hicret edemeden Mekke’de yaşadılar. İyi birer Mü’min oldular ve İman üzere Mekke’de vefat ettiler. Muâttib’in vefat tarihi belli değildir. Ancak kabri Mekke’de Cennetü’l-Muâlla Kabristanlığı’ndadır.

Muâttib (r.a) hakkında Resûlullâh (s.a.v)’den özel olarak sudur etmiş bir söz yoktur. Ama kaynaklardan öğrenebildiğimiz kadarı ile o, Huneyn ve Taif Seferleri’ne aktif olarak katılmış, Huneyn Savaşı’nda ise gözünden yaralanmıştı.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.

1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-15-302


İlginizi Çekebilecek Diger Sahabe Hayatları


Muhammed Bin Mesleme►

Fûdalâ-i Sahabe’den olan Muhammed bin Mesleme, Vâkıdî’ye göre: bi’setten yirmi iki yıl önce, takriben Miladi 588. yılda Medine’de doğdu. Câhiliye devrinde kendisine Muhammed adı verilen kimselerdendir.


Muhammed Bin Eslem Bin Becre►

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre çok yaşlıydı. Kendisi Medine dışında ikamet ederdi.


Muhammed Bin Ebû Hûzeyfe►

Muhammed bin, Ebû Hûzeyfe (r.a), takriben Miladi 615 yıllarında Habeşistan’da dünyaya geldi. Babası meşhur (Mihşem) Ebû Hûzeyfe ile annesi Sehle bint-i Süheyl bin Amr, Habeşistan’a hicret eden ilk kafile içinde yer almış


Muhammed Bin Ca’fer Bin Ebû Talib►

Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Ebû Talib’in oğlu Ca’fer’i Tayyar’ın ve Esmâ bint-i Ümeys el-Has’amiye’nin oğulları, Abdullah bin Ca’fer ile Avn bin Ca’fer’in kardeşleri, Hz.Ali ve Akil’in yeğenleri, Abdullah bin Abbas’ın teyzesi oğlu