MHP'nin Kürt Tahammülsüzlüğü / Tarih Kitaplarındaki Kürtlerin İslamiyeti Kabulüne İtiraz Ettiler

MEB'e bağlı ders kitaplarında Türklerin İslamiyeti Kabulü bölümünde tarihi belgeler ışığında tamamen bilimsel bir şekilde kaleme alınan ve içerisinde Kürtler, Araplardan sonra İslamiyeti ilk kabul eden topluluk ibarelerine itiraz ederek söz konusu kitapta Kürt propagandası yapıldığını iddia etti.

MHP'nin Kürt Tahammülsüzlüğü / Tarih Kitaplarındaki Kürtlerin İslamiyeti Kabulüne İtiraz Ettiler
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

MEB'e bağlı ders kitaplarında Türklerin İslamiyeti Kabulü bölümünde tarihi belgeler ışığında tamamen bilimsel bir şekilde kaleme alınan ve içerisinde Kürtler, Araplardan sonra İslamiyeti ilk kabul eden topluluk ibarelerine itiraz ederek söz konusu kitapta Kürt propagandası yapıldığını iddia etti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 9. sınıflarda okutulan tarih kitabında Kürtler için "Araplardan sonra Müslüman olan ilk topluluklardan" ifadelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a mektup yazdı. Mektupta, "Kürt tarihi oluşturmak üzere bazı noktaların üstüne basa basa tekrarlanmaya çalışıldığı bir propaganda bölümü ile karşı karşıya bulunmaktayız" dedi. Büyükataman, kitap hakkında gereğinin yerine getirilmesini de istedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 9. sınıflarda okutulan tarih kitabının içeriğine itirazlarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bir mektupla iletti. 2017-2018, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemlerinde Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Kapar editörlüğünde "9. Sınıf Tarih Ders Kitabı" olarak okutulan kitaplarda yer alan "Türklerin İslamiyet'i Kabulü" başlıklı bölümün 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde de Sami Tüysüz ismiyle yayımlanan "9. Sınıf Tarih Ders Kitabı"nda yer almasını üzüntüyle karşıladığımı ifade eden MHP'li Büyükataman, mektubunda şu görüşleri dile getirdi:

 

Ders Kitaplarında Kürtlere Bir Tarih Oluşturulmaya Çalışılıyor

"Bildiğiniz üzere başlıklar 'efradını câmi, ağyarını mani' olmalıdır. 'Türklerin İslamiyet'i Kabulü' başlığına sahip yazının muhtevasında Türklerin İslamiyet'le müşerref oluşunun tarihî vesikalarla ifade edilmesini beklerken bir Kürt tarihi oluşturmak üzere bazı noktaların üstüne basa basa tekrarlanmaya çalışıldığı bir propaganda bölümü ile karşı karşıya bulunmaktayız.

Bilimsel olmayan, öğrenciye katkı sağlamayacak ve eğitimin millîliği açısından son derece sakıncalı durumlar yaratacak sözler, şuurlu bir çabayla ders kitabının içine yerleştirilmiştir. Bu ifadelerin ders kitabına sokulması için fazlaca bir titizlik gösterilmiş olduğunu düşünmekteyim.

 

Kürt Tarihini Görmezden Gelerek Kürt Tarihten Silinir mi?

Konu ile ilgili görüş belirten tarih uzmanları "Bilindiği üzere Kürtler Doğu Anadolu ve İran ile Irak'ın kuzey kesiminde yıllarca var olmuş bir toplum, gerek Osmanlı gerek onun öncesinde her zaman bu bölgede var olan bir toplum olmasına rağmen hemen tarihin hiç bir safhasında Türkler ile bir çatışma içerisine girmemiş ve Selçuklular sonrasında ise Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere her zaman bölgede barış içerisinde yaşamış iki toplum olarak göze çarpmaktadır. Ancak son yıllarda başta dış kaynaklı terör hadiseleri ve benzer ırkçı yaklaşımlar ile Kürtler ve Türkler arasında bir çatışma varmış havasının yaratılmış olması ne Kürtlerin tarihinin silinmesi nede Türkler ile Kürtler tarihinin yarıştırılması söz konusu olamaz bu talihsiz bir yaklaşımdır" dedi.