Hûveyyisa Bin Mes’ûd

Hûveyyisa bin Mes’ûd ve küçük kardeşi Mûheyyisa bin Mes’ûd Medineli’dir. Bu iki kardeş önceleri Yahûdi idiler. İlk önce küçük kardeşi Mûheyyisa Müslüman olup, İslâm ile şereflendi.

Hûveyyisa Bin Mes’ûd
Hûveyyisa Bin Mes’ûd

Hûveyyisa Bin Mes’ûd Kimdir?
حُــوَيّـِـصَــة ُبْــنُ مَــسْــعُــود


 Baba Adı    :    Mes’ûd bin Kâ’b.
 Anne Adı    :    İdam bint-i el-Cemuh bin Zeyd bin Haram.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Sa’be bint-i Hibban, Beşire bint-i Huşeyme.
 Oğulları    :    Abdurrahman, Ufeyr, Muhammed.
 Kızları    :    Esma.
 Gavzeler    :    Uhud, Hendek ve diğerleri.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Hûveyyisa bin Mes’ûd bin Kâ’b bin Amr bin Adiy bin Mecdea bin Hârise bin el-Hâris bin el-Hazrec bin Amru bin Mâlik bin Evs el-Ensâriyü’l-Evsi, sonra el-Hârisi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Sa’d.
 Kimlerle Akraba idi    :    Muheyyesa bin Mes’ûd’un kardeşidir.

 

Hûveyyisa Bin Mes’ûd'un Hayatı

Hûveyyisa bin Mes’ûd ve küçük kardeşi Mûheyyisa bin Mes’ûd Medineli’dir. Bu iki kardeş önceleri Yahûdi idiler. İlk önce küçük kardeşi Mûheyyisa Müslüman olup, İslâm ile şereflendi. Ensâr’dan Mûheyyisa bin Mes’ûd, Resûlullâh (s.a.v)’ın:

      “-Yahûdi ricalinden zındıklarından öldürmeye fırsat bulabildiğinizi öldürünüz!”

Bu emirden maksad; Medine sözleşmesini ve saldırmazlık anlaşmasını ihlal eden, Müslümanların âleyhlerine oyun tuzaklar, suikasdler tertibleyen Yahûdiler kasd ediliyordu.

Resûlullâh (s.a.v)’ın bu emrini duyunca, alış veriş yaptığı tefeci Yahûdi tacirlerinden İbn-i Süneyne’yi vurub öldürdü. Mûheyyisa’nın o zaman Müslümanlığı kabul etmemiş bulunan ağabeyi Hûveyyisa kardeşi Mûheyyisa’yı tokatlıyarak:

”-Ey Allâh düşmanı! Sen öldürdün onu öyle mi? Vallâhi senin yemiş olduğun karnındaki yağın çoğu onun malındandır!”dedi.

İbn-i Süneyye, Hûveyyisa’nın müttefiki idi. Mûheyyisa bin Mes’ûd ağabeyine:

      “-Vallâhi Resûlullâh (s.a.v), bana senin öldürülmeni dahi emretseydi senin de boynunu vururdum!”deyince

Hûveyyisa:

      “-Allâh Allâh! Demek, Muhammed sana, benim öldürülmemi emr edecek olursa beni de öldüreceksin haa?”dedi.

Mûheyyisa bin Mes’ûd:

      “-Evet! Vallâhi, O, bana seninde boynunu vurmayı emredecek olursa hiç tereddüt etmeden boynunu vururum!”dedi.

Hûveyyisa şaşırmıştı.

      “-Vallâhi, sana erişen bu din şaşılacak bir din doğrusu!” dedi.

Şaşkın bir halde evine gitti. Gece uyanınca kardeşi Mûheyyisa’nın sözünü hatırladı. Şaşkınlığı arttı. Sabaha çıkınca:

      “-Vallâhi din ancak bu din dir!”dedi.

Sonra da gidib Müslüman oldu. Mûheyyisa bin Mes’ûd bu hadise üzerine bir şiir söyledi. 1

Müslüman olduktan sonra Uhud, Hendek, gibi bir çok seferlere Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte katılmıştır. Huveyyesa bin Mes’ûd’un iki tane hanımı, Sa’be bint-i Hibban ile Beşire bint-i Huşeyme. Abdurrahman, Ufeyr, Muhammed adlarında üç oğlu, Esma isminde bir kızı vardı. Kendi-sinin nerede hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-29


Sahabelerle İlgili Diğer Makaleler


Dahhak bin Kays bin Halid►

Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kay-naklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinme-mektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.


Dahhâk bin Hârise►

Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir.


Cüâyl Bin Süraka Hayatı►

Kaynaklarda adı Cüâyl, Cuâl, Ciâl, veya Cûffal gibi farklı şekillerde geçmektedir, genlellikle onun ismi, Cüâyl bin Süraka el-Damri, veyahutta Cüâyl bin Süraka el-Ğifari olarak geçmektedir.