HDP Tarım Bülteni Yayımladı Gıda Güvenliğine Dikkat Çekti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) aylık olarak yayımladığı ve bilimsel verilere dayanan Tarım Bülteni şubat sayısını yayımladı. Şubat 2020 tarihli bültende gıda güvenliği konusunu işleyen bültende gıda üretimi ve tüketimi arasında geçen süreçte kullanılan ilaç ve kimyasalların sağlık üzerindeki etkileri ön plana çıkarılmış

HDP Tarım Bülteni Yayımladı Gıda Güvenliğine Dikkat Çekti

HDP milletvekili Nusrettin MAÇİN     (HDP) aylık olarak yayımladığı ve bilimsel verilere dayanan Tarım Bülteni şubat sayısını yayımladı. Şubat 2020 tarihli bültende gıda güvenliği konusunu işleyen bültende gıda üretimi ve tüketimi arasında geçen süreçte kullanılan ilaç ve kimyasalların sağlık üzerindeki etkileri ön plana çıkarılmış

Şubat ayının bitmesi ilebirlikte Şubat ayı içerisinde yapılmış olan araştırma sonuçlarının ele alındığı bültende gıda güvenliği ön plana çıkarılıyor.

Bültenin başlangıç parağrafı 

İnsan ve çevre sağlığı için önem arz eden kimyasal madde kalıntılarının başında pestisitler gelmektedir. Pestisitler tarımsal üretimde çeşitli unsurlara karşı kullanılan  zehirli  kimyasal  maddelerdir. Pestisitler tarım ilacı olarak da nitelenebilmektedirler. Ancak bu niteleme doğru değildir. Pestisitleri tarım ilacı  değil  tarım zehri olarak nitelemek gerekmektedir. Pestisit kullanımı sadece insan sağlığı açısından  değil  doğal hayat açısından da büyük riskler içermektedir. Pestisit kullanılmasının bebek ve çocuklar başta olmak üzere insan sağlığı için ciddi riskler oluşturduğu, biyoçeşitlilik kaybına, toprak ve su varlıklarında kimyasal kirlilik sorunlarına yol açtığı belirtilmektedir. İnsan sağlığı açısından pestisit kullanılmasının yarattığı en önemli sorun pestisitlerin kullanım sonrası gıdalarda  (özellikle de meyve ve sebzelerde) kalıntı bırakmasıdır. Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu EUROSTAT’ın verilerine göre İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardından Türkiye Avrupa’da
 
en çok pestisit kullanan dördüncü ülkedir. Bu anlamda bütün kamuoyu ve otoritelerin odaklanması gereken 3 ana husus bulunmaktadır: Gıda güvencesi, gıda güvenliği ve gıda egemenliği.
Gıda güvencesi; herkesin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için besleyici gıdalara, düzenli olarak, yeterli ve güvenilir şekilde erişebilmesidir.
Gıda güvenliği; gıda maddelerinin tarladan, çiftlikten veya elde edildikleri noktadan sofralarımıza ulaşıncaya kadarki süreç içinde sağlıklı ve besleyici özelliklerini koruma esasına dayanır.
Gıda egemenliği, endüstriyel, kâr amaçlı, petrole dayalı şirketlerin gıda sistemine karşı duruştur. Gıda politikalarının küresel gıda ve tarım şirketleri tarafından değil gıdayı üreten ve ona ihtiyaç duyanlar tarafından belirlenmesini, halkların kendi kültürlerine uygun, doğayla uyumlu tarım ve gıda sistemlerini belirleme hakkı olduğunu savunur.

Dosyalar