Harmeletü Bint-i Abdü’l-esved

Harmeletü veya Hüreymile Hatun, Mekke’de ilk Müslüman olanlar-dandır. Allâh yolunda, ikinci Habeşistan ülkesine yapılan hicrette kocası Cehm bin Kays ile birlikte katılmış ve orada, Abdullah, Amr adlarında iki oğlan Hüreymile adında bir kız çocuğunu dünyaya getirmiştir. Ve, daha sonraları Habeşistan da vefat etmiştir.

Harmeletü Bint-i Abdü’l-esved

Harmeletü Bint-i Abdü’l-esved
حَــرْمَــلَـة ُبـِـنْــتُ عَــبْــدُاْلأسْــوَد


 Baba Adı    :    Abdü’l-Esved bin Cezime.
 Anne Adı    :    Ümmü veled dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Habeşistan.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Cehm bin Kays.
 Oğulları    :    Abdullah ve Amr.
 Kızları    :    Hüreymile.
 Gavzeler    :    Yoktur.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Habeşistan.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    -
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Harmeletü bint-i Abdü’l-Esved bin Cezime bin Ukayş bin Âmir bin Beyza bin Süheyl bin Cüsame bin Sa’d bin Müleyb bin Amr el-Huzaiyye.
 Lakap ve Künyesi    :    Ümmü Hüzeyme.
 Kimlerle Akraba idi    :    Cehm bin Kays’ın hanımı’dır.Harmeletü Bint-i Abdü’l-esved HayatıHarmeletü veya Hüreymile Hatun, Mekke’de ilk Müslüman olanlar-dandır. Allâh yolunda, ikinci Habeşistan ülkesine yapılan hicrette kocası Cehm bin Kays ile birlikte katılmış ve orada, Abdullah, Amr adlarında iki oğlan Hüreymile adında bir kız çocuğunu dünyaya getirmiştir. Ve, daha sonraları Habeşistan da vefat etmiştir. 1

Kocası Cehm bin Kays, bin Abd (r.a)’da Mekke’de İslâm dâvetinin başlangıcında İslâm olma şerefine erişen muhterem bir sahabedir. Onun İslâm oluşuyla Mekke müşrikleri ona ve âilesine akla gelmedik eza cefâ ve işkencelere tabi tutmuşlardır. Bu sebebden dolayı âilesi ve çocuklarını yanına alarak kendi yurdu olan Mekke den ikinci Habeşistan hicretine katılmak mecburiyetinde kalmıştır. Buradan Mekke’ye geriye dönmeyib doğrudan doğruya Medine’ye Hicret etmiştir. Ancak, Cehm bin Kays (r.a) ’ın hanımı Harmeletü bint-i Abdü’l-Esved, Habeşistan’da vefat ettiğinden oraya defn edilmiştir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-219