Hamza Bin Amr El-eslemi

Hamza bin Amr, el-Eslemi (r.a)’ın doğumu ve vefatı hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Ancak Tebük Seferin de ki Resûlullâh’ın mucizelerini bize anlatmasıyla onu tanıyabiliyoruz.

Hamza Bin Amr El-eslemi

Hamza Bin Amr El-eslemi
حَــمْــزَةُ بْــنُ عَــمْــرُوالأسْـلَــمِي


 Baba Adı    :    Amr, el-Eslemi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 61.yılda 71 yaşında vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    9 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Hamza bin Amr bin Üveymir bin el-Hâris el-Â’rac bin Sa’d bin Rizah bin Adiy bin Sehl bin Mazin bin el-Hâris bin Selaman bin Eslem bin Afsa bin Hârise el-Eslemiy.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebâ Sâlih, Ebû Muhammed.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Hamza Bin Amr El-eslemi HayatıHamza bin Amr, el-Eslemi (r.a)’ın doğumu ve vefatı hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Ancak Tebük Seferin de ki Resûlullâh’ın mucizelerini bize anlatmasıyla onu tanıyabiliyoruz.

Hamza bin Amr, el-Eslemi (r.a.) anlatıyor:

“-Resûlullâh (s.a.v) ile beraberdik. Ayrıldığımızda gece zifiri karan-lıktı. Bunun üzerine parmaklarım ışık saçmaya başladı. Öyle ki onların ışıkları ile develerimin hepsini topladım, hiç birisi kaybolmadı.

Hamza bin Amr’dan:

      “-Biz, Tebük Seferi’nde iken münafıklar Resûlullâh (s.a.v)’in deve-sini bayırda bırakıb gitmişler, devedeki bazı eşya ve yol için lüzumlu şeylerde düşmüştü. Bunun üzerine ben bunları aramaya çıktım. Birdenbire beş parmağımdan ışık fışkırdı. Bu sayede kaybolan eşyalardan kırbaç, ip ve buna benzer şeyleri buldum!” 1

Hamza bin Amr (r.a)’dan:

“-Resûlullâh (s.a.v)’in ashabı her gece sıra ile birbirlerinde yemek yerlerdi. Bir akşam sıra bana gelmişti. Ashabın yemeğini yaptım, fakat yağ kabının ağzını bağlamadan bırakmıştım. Yemeği kabın yanına getirdim. Sallanınca yağ döküldü.

      “-Resûlullâh’ın, yemeği benim elimle mi döküldü!”diye, üzüldüm.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Onu bana getir!”dedi.

      “-Yâ Resûlallâh! Nasıl getireyim ki gücüm yetmez!”dedim.

Arkama döndüm baktımki yağ kabından şıp şıp diye ses geliyor.

      “-Sus! Zaten içinde olan döküldü!”diyerek bakmak için geldiğimde kap kıvrımlarına kadar dolu idi.

Onu alıb hemen Resûlullâh (s.a.v)’e geldim durumu bildirdim:

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Eğer bıraksaydın ağzına kadar dolar sonra ağzı bağlanırdı!”dedi.

Başka bir rivayette ise şu farklılık vardır:

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Eğer, bıraksaydın bir vadi dolusu yağ akardı!”buyurdu.

Ebû Bekr bin Muhammed, bin Hamza, bin Amr, el-Esleminin babası dedesinden naklediyor:

“-Resûlullâh (s.a.v), Tebük Seferi’ne çıktığında ben yağ işlerine bakı-yordum. Yağ kabına baktım içinde az bir şey vardı. Resûlullâh (s.a.v) için bir yemek hazırlayarak yağ kabını güneşe koydum ve uyudum. Yağ damla-larının şıpırtısı ile uyanarak kalktım. Hemen iki elimle ağzından tuttum. Resûlullâh (s. a.v) beni gördü:

      “-Eğer bıraksaydın vadi dolusu yağ akardı!”buyurdular. 2

Hamza bin Amr (r.a), ibadetine oldukça düşkünlüğü ile maruftur. Seferde dahi oruç turardı. Hatta bu hususta Hz.Âişe (r.a)’ın ifadeleriyle Resûlullâh’a gelib seferde ki oruc hakkında sorular sormuştur.

Resûlullâh (s.a.v)’le bir ömür geçiren Hamza bin Amr es-Sülemi (r.a). Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından sonra, halifeler devrinde de bir çok hizmet ve seferlere katıldı. Özellikle, İfrikiye fetihlerine katılmıştır.

Kendisinden Süleyman bin Yesâr ve Urve bin Zübeyr rivâyet ettiler. Onun Resûlullâh (s.a.v)’den 9 hadis rivâyet ettiği bilinmektedir. Hadisleri Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâi’de tahric edilmiştir. Hicretin 61. yılında 71 yaşında vefat ettiği söylenir.

Âile bireyleri hakkında fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Yusuf Kahdehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2014 
2- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2043