Hâlid Bin Hizâm

Hâlid bin Hizâm (r.a), Mekke’de doğdu ancak doğum tarihi kesin belli değildir. Hz.Hadice’nin kardeşi Hizâm bin Huveylid’in oğludur. Mekke’de ilk sıralarında Müslüman olmuş Allâh yolunda 2. Habeşistan hicretine katılmış fakat Habeşistan’a varamadan yolda bir yılan tarafında ısırılarak vefat etmiştir.

Hâlid Bin Hizâm

Hâlid Bin Hizâm Kimdir?

 Baba Adı    :    Hizâm bin Huveylid.
 Anne Adı    :    Ümmü Hâkim Fâhita bint-i Zübeyr bin Hâris bin Esed bin Abdüluzza bin Kusayy’dır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Habeşistan’a hicret ederken yolda bir yılan ısırmasından dolayı şehid olmuştur.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Ümmü Habib bint-i Avvam.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Ümmü Muhsin.
 Gavzeler    :    Yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Habeşistan.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Hâlid bin Hızâm bin Huveylid bin Esed bin Abduluzza bin Kusay bin Kilâb el-Kureyşi el-Esedi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Hz.Hadice’nin kardeşi, Hizâm bin Huvey-lid’ın oğludur. Hâkim bin Hizâm’ında kardeşidir.Hâlid Bin Hizâm'ın HayatıHâlid bin Hizâm (r.a), Mekke’de doğdu ancak doğum tarihi kesin belli değildir. Hz.Hadice’nin kardeşi Hizâm bin Huveylid’in oğludur. Mekke’de ilk sıralarında Müslüman olmuş Allâh yolunda 2. Habeşistan hicretine katılmış fakat Habeşistan’a varamadan yolda bir yılan tarafında ısırılarak vefat etmiştir.

Zübeyr bin Avvam (r.a) der ki:

      “-Habeşistan da bulunduğum sıralarda Hâlid bin Hizâm’ın yola çıkıp gelmesini beklerken yolda vefat ettiğini aldığım haberden çok beni üzen daha büyük üzüntü duymamışımdır!”diyerek üzüntüsünü ifade etmiştir. 1

Hâlid bin Hizâm.(r.a), Zübeyr bin Avvam’ın, Amcası oğlu, ve kız kardeşi Ümmü Habib bint-i Avvam’ın kocasıdır. Onların Ümmü Muhsin adında bir kızları vardı.

Kûr’an-ı Kerim de:

      “-Kim, Allâh yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de. Ve kim, Allâh’a ve Resülüne hicret kasdı ile evinden çıkar sonra kendisine ölüm yetişirse muhakkak ki onun Mükâfatını vermek Allâh’a düşer. Allâh çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir!” 2

Âyeti Hâlid bin Hizâm ve onun gibiler hakkında nazil oldu denir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-214
2- Nisa-100Diğer Sahabe Hayatlarına Göz Atın

Esmâ Bint-i Yezid Bin Seken Hayatı►

İslâm tarihinde iki tane Esmâ bint-i Yezid adında sahabiye vardır. Bunlar: Esmâ bint-i Yezid el-Ensâri (r.a)’dır. Diğeri ise bizim burada anlat-maya çalışacağımız, Esmâ bint-i Yezid bin Seken (r.a)’dır. Kendisi Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları’na mensub’dur.


Esmâ bint-i Selâme Hayatı►

Esmâ bint-i Selâme (r.a), Mekke’de ilk sıralarda ve kocası ile birlik-te Müslüman olmuş ve Allâh yolunda kocası Eyyaş bin Ebi Rebia ile ikinci Habeşistan muhacirleri ile birlikte hicret etmiştir.


Esmâ Bint-i Nu’mânü’l-kindiye Hayatı►

Esmâ bint-i Nu’mân el-Kindiye’nın isminin Ümeyme veya Ümâme, yahut Ümeyne olduğu da, rivâyet edilir. Veya, Esmâ bint-i Nu’mân bin Ebi’l-Cevn bin Esvedü’l-Kindi Âkilü’l-Mürarü’l-Kindiler’den bir hanım efendi dir.