Hadic bin Selâme

Hadic bin Selâme (r.a) İkinci Akabe biatı’nda hazır bulunmuş olan Ensâr’dan dır. Uhud Savaşı’ndan sonraki savaşlara katılmıştır. Hayatı hak-kında fazla bilgi yoktur.

Hadic bin Selâme

Hadic Bin Selâme
خَــدِيــجُ بْــنُ سَــلاَ مَــة


 Baba Adı    :    Selâme bin Evs.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Amr bin Adiy bin Sinan’ın kızı Ümmü Meni’
 Oğulları    :    Şubâs.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Uhud Savaşı’ndan sonraki savaşlara katıldı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    2.Akabe bey’atı’na katılmış Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Hadic bin Selâme bin Evs bin Amru bin Kurakir bin Dahyan el-Belevi.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Şubaş, Veya Ebû Raşid’dır.
 Kimlerle Akraba idi    :    Şubâs bin Hadic’in babasıdır.Hadic Bin Selâme HayatıHadic bin Selâme (r.a) İkinci Akabe biatı’nda hazır bulunmuş olan Ensâr’dan dır. Uhud Savaşı’ndan sonraki savaşlara katılmıştır. Hayatı hak-kında fazla bilgi yoktur. 1

Beni Haram’ın halifi (andlaşmalısı) dır. Ona, İbn-i Salim bin Evs bin Amr’da, İbn-i Evs bin Salim bin Amr el-Ensâri de denilir. Künyesi Ebû Şubaş’dır. Onu Musa bin Ukbe, İkinci Akabe biatı’nda bulunanlar arasında saydı. Taberi ve kimileri de böyle anlattılar dedi ki:

      “-Ne Bedir Savaşı’da ne de Uhud Savaşı’nda bulunmuştur!”

Ebû Musa onu, babasının adında yapılan ihtilafa göre, iki kişi say-mıştır. Bu konuda İbn-i Makûla’ya uydu. Çünkü o şöyle dedi:

      “-Hadic bin Selâme!”… Sonra şöyle dedi:

      “-Hadic bin Salim!”

Hadic bin Selâme’nin eşi Amr bin Adiy, bin Sinan’ın kızı Ümmü Meni’ Akabe’de bulundu. Akabe gecesi ona oğlu Şubâs’ı doğurdu. Oğlu Subaş bin Hadic de sahabedir. 2

Hadic bin Selâme (r.a)’ın hayat serüveni, ve âile bireyleri hakkında, varsa rivayet ettiği hadis veya hadisler hakkında, Müslüman olduktan sonra başka neler yaptığı, hangi tarihte ve nerede vefat ettiği hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım köksal İslâm Tarihi-6-115 
2- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-2-41-No-2233