Habib Bin Amr

İslâm tarihinde beş tane meşhur Habib bin Amr isminde sahabe vardır. Bunlar; 1-Habib bin Amr es-Sekafi 2-Habib bin Amr, bin Mihsan 3-Habib bin Amr et-Tâi 4-Habib bin Amr veya Umeyr el-Hatmi 5-Bizim burada anlatmaya çalışacağımız Habib bin Amr es-Selâmani.

Habib Bin Amr

Habib Bin Amr
حَــبـِـيــبُ بْــنُ عَــمْــرُو


 Baba Adı    :    Amru’s-Selâmani.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Hicreti yoktur.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Habib bin Amr es-Selâmani Beni Selâman, bin Sa’d bin Zeyd bin Leys bin Sûd bin Eşlem bin Kudaa’dandır.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Habib Bin Amr Hayatıİslâm tarihinde beş tane meşhur Habib bin Amr isminde sahabe vardır. Bunlar; 1-Habib bin Amr es-Sekafi 2-Habib bin Amr, bin Mihsan 3-Habib bin Amr et-Tâi 4-Habib bin Amr veya Umeyr el-Hatmi 5-Bizim burada anlatmaya çalışacağımız Habib bin Amr es-Selâmani. Habib bin Amr, Beni Selâman’lardan dır. Beni Selâmanlar ise; Kâhtan’ın soyundan gelen Kudâa kabilelerinden idiler. Beni Selâmanların ata soyları şöyle sıralanır; Beni Selâm bin Sa’d bin Zeyd bin Leys bin Süd bin Eşlem bin Kudaa’dır. Beni Selâmanlar, Cinab’da otururlardı. Cinab’ın, Beni Mazin-lerin konak yerlerinden olduğu da, söylenir.

Beni Selâman’ın temsilcileri, Medine’ye hicretin onuncu yılında Şevval ayında geldiler. Yedi kişiydiler. Temsilcilerin başında Habib bin Amr’ üs’Selâman bulunuyordu.

Habib bin Amr der ki:

“-Biz, Beni Selâman temsilcileri olarak Resûlullâh Âleyhisselâm’ın yanına vardık. Yedi kişiydik. Resûlullâh (s.a.v)’e, Mescid’in dışında çağ-ırıldığı bir cenazeye giderken rastladık.

      “-Esselâmü Âleyke Yâ Resûllalâh!”dedik. Selamımıza

      “-Ve Âleyküm!”diyerek karşılık verdi ve:

      “-Siz, kimsiniz?”diye sordu.

      “-Biz Selâmanlardanız! İslâmiyet üzerine sana beyat edelim diye geldik! Biz, arkamızda kavmimizden olanların da, temsilcisiyiz!”dedik.

Resûlullâh (s.a.v), kölesi Sevban’a dönerek:

      “-Bu elçileri, elçilerin indirilmekte olduğu yere indir!”buyurdular.

Müslüman olduk. Beni Selâman temsilcileri, Remle bint-i Hâris’in konağına indirildiler. Öğle namazının ezanını işitince, Mescid’i Nebi’ye gidib Resûlullâh ile birlikte öğlen namazını kıldılar. Resûlullâh (s.a.v) öğle namazını kılınca, minber’le evinin arasında oturdu. Beni Selâman temsilcileri, Resûlullâh (s.a.v)’in yanına vardılar.

Habib bin Amr (r.a):

      “-Ey Allâh’ın Resûlü! Amellerin efdal ve üstünü nedir?”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v) de:

      “-Vaktinde kılınan namazdır!”buyurdu.

Namaz hakkında, insani meseleler hakkında, göz değmemesi için okuyup üflemenin caiz olub olmağı hakkında, bir takım sorular sordular. İkindi namazını da, Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte kıldıktan sonra ülkeleri-nin kuraklığa uğramasından şikayetlendiler.

Bunun üzerine Resûlullâh, tek eliyle:

      “-Ey Allâh’ım! Onları, yurtlarında yağmurunla sula!”diyerek dua etti.

Habib bin Amr (r.a):

      “-Yâ Resûlallâh! Elinin ikisini de kaldır! Çünkü böyle yapmak daha çokluk taşır. Ve daha güzeldir!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v), gülümsedi ve iki elini, koltuğunun altlarını görün-ünceye kadar kaldırdı. Beni Selâman temsilcileri Medine’de üç gün kadar kaldıktan sonra Resûlullâh (s.a.v) ile vedalaştılar Resûlullâh (s.a.v), onlara bahşişlerinin verilmesini emretti. Her birine beşer ukiye gümüş verildi.

Bilâl-ı Habeş’i (r.a):

      “-Bu gün, yanımızda mal yoktur!”diyerek özür diledi.

Temsilciler:

      “-Malın, bundan daha çoğu ve daha güzeli olmaz!”dediler.

Temsilciler, yurtlarına geri döndüler. Döndükleri zaman, yurtlarını Resûlullâh (s.a.v)’in dua ettiği gün ve saatte yağmurlara kavuşmuş olarak buldular. 1

Habib bin Amr (r.a)’ın hayat serüveni, ve âile bireyleri hakkında, varsa rivayet ettiği hadis veya hadisler hakkında, Müslüman olduktan sonra neler yaptığı, hangi tarihte ve nerede vefat ettiği hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-17-126-128