Güfeyle Bint-i Ûbeyd

Ğüfeyle bint-i Ubeyd hanımefendi için, isminin Ğüfeyra, Ğafiler, Ûkeyla, gibi isimlerde söylenir. Annesinin ismi için, Hacce bint-i Kureyt olduğu söylenir. Mekkeli olduğu tahmin edilmektedir. Zira anlattığından yola çıkılarak, onun Mekke Fethi’nden sonra gelib Resûlullâh (s.a.v)’e biat ettiği anlaşılıyor.

Güfeyle Bint-i Ûbeyd

Güfeyle Bint-i Ûbeyd
غـُـفَــيْــلَـةَ بـِـنْــتِ عُـــبَــيــد


 Baba Adı    :    Ubeyd bin el-Hâris
 Anne Adı    :    Karire bint-i Hâris,
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Güfeyle bint-i Ubeyd veya, bint-i Ubeyd bin el-Hâris,
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Güfeyle Bint-i Ûbeyd HayatıĞüfeyle bint-i Ubeyd hanımefendi için, isminin Ğüfeyra, Ğafiler, Ûkeyla, gibi isimlerde söylenir. Annesinin ismi için, Hacce bint-i Kureyt olduğu söylenir. Mekkeli olduğu tahmin edilmektedir. Zira anlattığından yola çıkılarak, onun Mekke Fethi’nden sonra gelib Resûlullâh (s.a.v)’e biat ettiği anlaşılıyor.

“-Ben, ve annem Haris kızı Karire, muhâcir kadınlarla beraber Allâh ’ın Resûlü’ne bîat ettik. O Ebtah’da çadır kurmuştu. Bize, Allâh’a hiçbir şeyi ortak koşmamamıza dair âyeti sonuna kadar okudu. Kabul edib, O’na bîat için elimizi uzattığımızda,

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Ben, kadınların eline dokunmam!”buyurdu.

Allâh’dan bizim için af diledi. Bîatımız bu şekilde oldu” 1

Ğüfeyle bint-i Ubeyd (r.a)’ın hayatı hakkında bundan fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri hakkında, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-249