Gönül Coğrafyamıza Düşen Son Cemre: Kadir Gecesi

Kadir Gecesi: Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, fecrin doğuşuna kadar bir esenliktir.”

Gönül Coğrafyamıza Düşen Son Cemre: Kadir Gecesi
Kadir gecesinin faziletleri

Kıymetli Dostlar!

Bizi en faziletli geceye, Kadir Gecesine tekrar ulaştıran Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Kadir suresi bu geceyi bizlere şöyle tanıtmaktadır:

“Şüphesiz, Kur’an’ı biz Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nerden bilebilirsin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, fecrin doğuşuna kadar bir esenliktir.” (Kadir, 1-5)

Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

“İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolunur.” (Buhari Tecrid-i Sarih, HNo 33)

Kardeşlerim!

Kısa bir süre önce rahmet ayı Ramazana ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Şimdi veda vakti. Bereketi ve mağfiretiyle evlerimize ve gönüllerimize misafir olan on bir ayın sultanı, bugünlerde bize veda ediyor.

Bu kutlu misafiri uğurlamaktan dolayı mahzunuz.  Bir taraftan da Ramazan-ı Şerifin kalbi olan mübarek Kadir Gecesine kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kur’an-ı Kerim’de bu geceye müstakil bir sure tahsis eden Yüce Rabbimiz, gecenin değerini de en güzel şekilde bizzat kendisi tavsif etmiştir. Bu sure, bizlere üç önemli mesaj getirmiştir.

Birincisi; Kadir Gecesini değerli kılan, onun “yaradılış gayemizin kitabı” olan Kur’an’ın ilk inişine şahitlik etmesidir. Bu nedenledir ki, Kadir Gecesinin değerini, kadrini, yüceliğini, büyüklüğünü ve mübarekliğini insanlığı karanlıklardan kurtaran Kerim Kitabımızda aramalıyız. Başta Kur’an atmosferine girmeliyiz. Turbulanslarla geçen hayatımıza yön vermek için Kur’an’a dönmeliyiz. Kur’an emirleri gönül coğrafyamıza bir meltem serinliği gibi esmeli.

İkinci mesaj; Kadir Gecesinin, müminlere her yıl ömürlük bir fırsat sunmasıdır. Rabbimiz, ömre bedel bu geceyi, müminlere bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşetmiştir. Bu gece bize düşen, ömür sermayemizden tükettiğimiz günlerin muhasebesini yapmaktır. Hata ve günahlarımızdan, tövbe ederek Rabbimizin razı olacağı şekilde bir ömür sürmeye azmetmektir.

Kadir Suresinin bizlere getirdiği üçüncü mesaj; Allah’ın meleklerinin, Kadir Gecesinde yeryüzüne selâm ve esenlik getirmek üzere inmeleridir. Bu muhteşem hadise, Cenab-ı Hakk’ın biz müminlere çok büyük bir ikramı, ihsanı ve lütfu olarak her sene tekrar etmektedir. O halde Kadir Gecesini ihya etmek için Kur’an’ın barış ve esenlik mesajlarına kulak vermeliyiz.

Kardeşlerim!

Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; bu mübarek geceyi hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kerim Kitabımızın kadir ve kıymetini bilmekten, hayatımızı onunla anlamlandırmaktan, Kadir Gecesini ihya etmenin yolu, Rabbimizin muhatap kabul ettiği, kalbimizin, gönlümüzün değerini bilmekten geçer. Gönüller yapıp gönüller almaktan geçer. Kur’an’ın barış ve esenlik mesajlarına değer verdiğimiz nispette Allah’ın meleklerinin, yeryüzüne barış ve esenlik getirmek üzere indiklerinin idrakine varabiliriz. Ancak o vakit şeref, izzet ve itibar gecesi, bizlere de şeref, izzet ve itibar kazandırabilir.

Değerli Kardeşlerim!

Kadir Gecesinin manevi iklimini yaşadığımız, bayram sevincinin gölgesinin üzerimize düştüğü müstesna bir zaman dilimindeyiz. Hele bir çevremize bakalım. Dün aramızda olan nice insanı bugün göremiyoruz. Bizim yarına çıkmamız, seneye Ramazana kavuşmamız ise meçhul… Gelin kendimize bir güzellik yapalım. Bir U dönüşüyle yeni bir hayata kulaç atalım. Haydi durma al abdestini geç seccadenin üstüne. İlk yaptığın secde ile seccaden alnından öpsün… Rahmetlik Necip Fazıl’ın dizelerinde anlattığı gibi…

Zift dolu gözlerde karanlık kat kat...
Yalnız seccâdemin yününde şefkat; 
Beni kimsecikler okşamaz mâdem; 
Öp beni alnımdan, sen öp seccâdem!

Makalemizi Peygamberimizin bir duası ile bitirelim.

Hz. Aişe (r.anha)’den rivayet edilmiştir. Sormuştur:
“Ey Allah'ın Rasulü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim? ” Rasulullah (s.a.v):
“Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. diye dua et.” buyurdu. (Buhari Tecrid-i Sarih, VI, 314)

Kadir Geceniz Mübarek Olsun.          

Fethi KÜÇÜK

Kur’an Aşıkları Derneği (KA-DER) Genel Başkanı