Garefe Bin Hâris El-kindi

Ğarafe bin Hâris el-kindi hakkında siyer kitablarımızda fazla bilgi verilmemektedir. Doğduğu tarih, ve ölüm tarihi, âile bireyleri ve hangi tarihte İslâmla müşerref olduğu bilinmemektedir.

Garefe Bin Hâris El-kindi

Ğarefe Bin Hâris El-kindi
غَــرَ فَــة ُ بـْــن ُ اْلــحَــا رِ ثَ اْلــكِــنْــدِ يّ


 Baba Adı    :    El-Hâris.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Yemen taraflarında doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ğarafe bin Haris el-Kindi, Kindilerdendir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû el-Hâris.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Ğarefe Bin Hâris El-kindi HayatıĞarafe bin Hâris el-kindi hakkında siyer kitablarımızda fazla bilgi verilmemektedir. Doğduğu tarih, ve ölüm tarihi, âile bireyleri ve hangi tarihte İslâmla müşerref olduğu bilinmemektedir.

Abdullah bin Hâris bin Hâris el-Ezdi (r.a)’dan rivayete göre şöyle demiştir:

“-Ğarafe bin Hâris el-Kindi’den işittim şöyle diyordu: Resûlullâh’ı Veda Haccı’nda gördüm. Kendisine kurbanlıklar getirilince:

      “-Bana Hasan’ın babasını çağırınız!”buyurdu.

Bunun üzerine kendisine Hz.Ali çağrıldı. Hz.Ali’ye dedi ki:

      “-Şu bıçağın altından sen tut!”

Kendisi de üst tarafından tuttu ve deveyi kesti. Kesim işi bitince katırına bindi. Ali’yi de arkasına bindirip oradan ayrıldı. 1

Ğarefe bin Hâris el-Kindi (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından sonra Mısır’ın fethine katıldı, ve oraya yerleşti.

Mısır’ın fethinden önce bir müddet Hz.Ömer’in kâtibliğini yaptı. Kendisinden Kâ’b bin Alkame ve Abdullah bin el-Hâris el-Ezdi rivâyet etti. hadisi Ebû Dâvûd’da tahric edilmiştir.

Kâ’b bin Alkame anlatıyor:

“-Resûlullâh (s.a.v)’ın sohbetinde bulunmuş, sahabeden Ğarafe bin Hâris, (r.a) bir Hırıstıyan’ın, Resûlullâh (s.a.v) hakkında kötü sözler söyle-diğini duyunca onu iyice hırpaladı ve burnunu kırdı. Ğarafe bin Hâris’i, hemen Mısır valisi Amr bin Âs’ın huzuruna götürdüler.

Amr bin Âs ona:

      “-Biz onlara emân vermiştik, niye böyle yaptın?”diye sordu.

Ğarafe bin Hâris (r.a):

“-Herhalde, Resûlullâh’a küfretsinler diye emân verilmedi. Bildiğim

kadarıyla, onlara sadece, kiliselerine karışmayacağımıza, oralarda diledik-leri gibi ibadet edeceklerine, altından kalkamayacakları mükellefiyetler yüklemeyeceğimize, onlara bir düşman saldırırsa, onların yanında savaşa-cağımıza, kendi aralarında diledikleri gibi karar verebileceklerine, ancak bizim kanunlarımıza tabi olmak isteyenler hakkında, Allâh ve Resûlü’nün emrettiği şekilde hüküm vereceğimize istemezlerse zorlamıyacağımıza dair ahid ve emân verdik!”dedi.

O zaman Âmr bin Âs:

      “-Doğru haklısın!”diye cevab verdi.

Başka bir rivayette ise, şöyle anlatılıyor:

Ğarafe bin Hâris, Resûlullâh (s.a.v)’ın sohbetinde bulunmuş, İkrime bin Ebi Cehl ile birlikte Yemen’de irtidat edenlere karşı savaşmıştı. Bir defasında, Mısırlı, Mendukûn adında bir Hristiyan’a rastladı. Onu İslâm’a davet etti. Fakat adam, Resûlullâh hakkında kötü sözler söyleyince’de onu iyice hırpaladı. Hâdise, Mısır valisi Amr bin Âs’a nakledildi.

Amr bin Âs, Ğarafe‘yi çağırarak:

      “-Biz onlara ahid ile emân vermedik mi?”dedi.

Ravi daha sonra yukarıdaki hadiseyi nakleder. 2

Resûlullâh (s.a.v) Ğarafe bin Hâris el-Kindi’ye hususi dua etmiştir. Kendisinden Abdullah, Abdullah bin Hâris el-Ezdi, Abdurrahman bin Şimâse el-Mehri ve Kâ’b bin Alkame et-Tunûhi gibiler rivayet etmişlerdir. Mısır fethinde bulundu, Mısır ahlkının eşrafından oldu. Halife Hz.Ömer ile mektublaşırdı. Mısır’a yerleşib orada ev edindiği de söylenir. 3

Bu sahabe hakkında fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Ebû Davud-Hac böümü-1766 
2- M.Yusuf Kahdehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-650 
3- el-İsabe İbn-I Hacer el-Askalani-3-781-No-6912