Firas bin Nadr

Firas bin Nadr (r.a), Mekke’de doğmuştur. Ancak kaç tarihinde doğ-duğu kesin olarak bilinmemektedir. Babasının ismi, Nadr bin Hâris dir. Annesi ise Zeyneb bint-i Nebbaş bin Zürare bin Esed bin Amr bin Temim et-Temimi dir.

Firas bin Nadr

Firas Bin Nadr
فِــرَاسُ بْــنُ اْلـــنَّـضِــر


 Baba Adı    :    Nadir bin Hâris.
 Anne Adı    :    Zeyneb bint-i Nebbaş bin Zürare et-Temimi.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 15. yılda Yermük Savaşı’nda şehid oldu. Kabri o bölgededir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Hâris.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Hayber’den sonraki bir çok seferlere iştirak etmiştir. Mekke Fethi, Huneyn, Taif, Tebük, Yemame, Yermük gibi .
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, 2. Habeşistan, Medine, Muhacir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Firas bin Nadr bin el-Haris bin Alkame bin Kelede bin Abdümenaf bin Abduddar bin Kusay bin Kilâb bin Mürre el-Kureyşiy el-Abdari.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû’l Hâris,
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Firas Bin Nadr HayatıFiras bin Nadr (r.a), Mekke’de doğmuştur. Ancak kaç tarihinde doğ-duğu kesin olarak bilinmemektedir. Babasının ismi, Nadr bin Hâris dir. Annesi ise Zeyneb bint-i Nebbaş bin Zürare bin Esed bin Amr bin Temim et-Temimi dir. Künyesi ise; Ebû’l-Hâris dir. Firas bin Nadr Mekke’de ilk sıralarda Müslüman olmuş Allâh yolunda Habeşistan ülkesine yapılan ikin-ci hicrete de katılmıştır. 1

Habeşistan’da uzun müddet kalan Firas bin Nadr (r.a) Hayber Seferi sırasında Medine’ye gelmiştir. Bu arada kendisi Habeşistan’da iken Bedir Savaşı’nda babası Nadr bin Hâris, müşriklerin saflarında kalmış ve müşrik olarak da Bedir de öldürülmüştür.

Firas bin Nadr (r.a), Medine’ye geldikten sonra birçok seriyye ve ğazvelere iştirak etmiştir. Bu arada Mekke fethi, Huneyn Ğazvesi, Tâif Kuşatması, ve Tebük Seferleri’ne katılmış, Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte Veda Hacc’ında bulunmuştur.

Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Hz.Ebû Bekr (r.a) devrinde, mürtedlerle yapılan savaşlarda ve Suriye üzerine gönderilen ordulara katılmıştır. Firas bin Nadr’ın bütün ömrü hemen hemen savaş meydanlarında geçmiştir. Hz.Ömer devrinde Suriye’de ki, Fetih ordularında bulunuyordu. Şam’ın Fethinde bulunduktan sonra Hicri 15. yılda yapılan Yermük Savaşı’nda şehid olmuştur.

Firas bin Nadr’ın âilesi hakkında her hangi bir kayıt yoktur. Sadece Künyesinin Ebû’l-Hâris olması onun Hâris adında bir oğlunun olduğunu göstermektedir. Kendisinden herhangi bir hadis rivayet edilmemiştir. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-218 
2- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-422