Fedâletü’l-leysi

Fedâletü’l-Leysi (r.a)’in neseb ve soyu hakkında epey ihtilaflar vardır. Bazılarına göre; Fedâle bin Abdullah, veya bin Vehb, ancak onun Leysi kabilesine mensub oluşu kesindir. Hangi tarihte doğduğu ve ölüm tarihi ise bilinmemektedir.

Fedâletü’l-leysi

Fedâletü’l-leysi
فَــضَا لـَـة ُاْلــلَّــيْــثـِـي


 Baba Adı    :    Abdullah veya Vehb veya Amr olabilir.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Fedâletü’l’-Leysi Ashabı Suffe den Nesebi hakkında İhtilaf vardır Bazılarına göre Fedâle bin Abdullah, veya Fedâle bin Vehb bin Behre bin Bahire bin Mâlik bin Amr Beni Leyslerden bin Bekir bin Abdimenat el-Leysi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Fedâletü’l-leysi Hayatı


Fedâletü’l-Leysi (r.a)’in neseb ve soyu hakkında epey ihtilaflar vardır. Bazılarına göre; Fedâle bin Abdullah, veya bin Vehb, ancak onun Leysi kabilesine mensub oluşu kesindir. Hangi tarihte doğduğu ve ölüm tarihi ise bilinmemektedir. Ayrıca, âile bireyleri hakkında da bilgi yoktur. Bu yüce sahabenin Mekke fethi’nden sonra İslâm ile şereflendiği gelen rivayetler arasındadır. Kendisi Medine’ye geldiğinde, Ashab-ı Suffe arasına katıldılar. Bu olayı şöyle nakleder.

Fedâletü’l-Leysi den:

“-Resûlullâh (s.a.v)’ın yanına geldik. Tanıdığı olanlar, tanıdıklarının yanına gidiyor, olmayan ise Suffe’de kalıyordu. Benim de Medine’de hiç tanıdığım olmadığından ben de Suffe’de kalmaya başladım. Bir gün bir adam, Resûlullâh (s.a.v)’e hitaben:

      “-Yâ Resûlallâh! Hurma, midemizi yakmaya başladı!”dedi.

Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v):

      “-Sizden ömürü vefa eden olursa görür. Öyle bir zaman gelecek ki bol bol yiyecekleriniz olacak, Kâbe’nin örtüsü gibi kumaşlardan elbiseler giyeceksiniz!”buyurdular. 1

Beğavi der ki:

      “-Kimine göre, İbn-i Vehb, bin Bücre, bin Büceyr, bin Mâlik, bin Âmir, bin Leys, bin Bekr, bin Kinâne’dir!”

İbn-i es-Seken şöyle dedi:

      “-Fedâle bin Abdullah el-Leysi’nin, ez-Zehrâni de denilir hem sohbeti hem de rivayeti vardır. Hadisini Basralılar rivayet etmişlerdir. Davud bin Hind’den başka onu rivayet etmedi!” 2

Bu sahabe hakkında bundan fazla bilgimiz yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-780 
2- el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-4-24-No-7004