Fâtıma Bint-i Ûtbe Bin Rebiâ

Fâtıma bint-i Ûtbe, Abdüşşems oğullarından Aşırı bir İslâm düşmanı olan ve Bedir Savaşı’nda Hz.Hamza tarafından müşrik olarak katledilen Ûtbe bin Rebiâ’nın kızıdır. Kardeşi Ebû Huzeyfe (r.a) ise, ilk Müslüman olanlardandır.

Fâtıma Bint-i Ûtbe Bin Rebiâ

Fâtıma Bint-i Ûtbe Bin Rebiâ
فـَا طِــمَــةَ بـِـنــتُ عُــتْــبَـة َ


 Baba Adı    :    Ûtbe bin Rebiâ.
 Anne Adı    :    Ümmü Safvan Safiyye bint-i Ümeyye.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    1-Karaza bin Abduamr bin Nevfel 2-Abdul-lah bin Amr bin Küreyz 3-Akil bin Ebu Tâlib.
 Oğulları    :    el-Velid, Hişam, Übey, Utbe, Müslim,.
 Kızları    :    Amine, Fahita.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Fâtıma bint-i Ûtbe bin Rebiâ bin Abdüşems bin Abdümenaf bin Kussay el-Kureyşi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Sahabeden Ebû Huzeyfe’nin kız kardeşidir. Ebû Süfyan’ın eşi Hind bint-i Utbe’nin bacısı, Muaviye bin Ebû Süfyan’ın teyzesi dir.Fâtıma Bint-i Ûtbe Bin Rebiâ HayatıFâtıma bint-i Ûtbe, Abdüşşems oğullarından Aşırı bir İslâm düşmanı olan ve Bedir Savaşı’nda Hz.Hamza tarafından müşrik olarak katledilen Ûtbe bin Rebiâ’nın kızıdır. Kardeşi Ebû Huzeyfe (r.a) ise, ilk Müslüman olanlardandır. Kız kardeşi ise; Meşhur Ebû Süfyan Sahr bin Harb’in eşi, ve Muâviye bin Ebû Süfyan’ın annesi, Uhud Savaşı’nda Hz.Hamza (r.a)’ı Vahşi bin Harbe öldürten, ve onun ciğerini çiğneyen Hind bint-i Ûtbe’dir. Kendisi Mekke doğumludur. Ancak doğum ve ölüm tarihi bizce bilinme-mektedir. Mekke Fethi’nden sonra Müslüman olmuştur. Müslüman oluşu-nu kendisi şöyle anlatır.

Ûtbe bin Rebiâ’nın kızı Fâtıma anlatıyor:

“-Mekke Fethi’nden sonra, kardeşim, Ebû Huzeyfe bin Ûtbe, beni ve diğer kız kardeşim Hind’i biat ettirmek üzere Allâh’ın Resûlüne getirdi. Resûlullâh (s.a.v), bize İslâm’ı anlattı, ve bazı şartlar ileri sürdü. Ben, Resûlullâh (s.a.v)’e:

      “-Ey amca oğlu! Sen kavmin arasındaki kötü olan kadınları tanıyor musun?”dedim.

Bu arada, kardeşim Ebû Huzeyfe söze karışarak:

      “-Sus ve ona biat et! Zira, herkes bu şartlarla ona biat ediyor!”dedi.

Bunun üzerine bacım Ebû Süfyan’ın eşi Hind:

      “-Sana, hırsızlık etmemek üzere biat etmem, zira ben kocamın mal-ından çalıyorum!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v) elini çekti. Hind’de elini çekti. Ve, Ebû Süfyan’a haber gönderib Hind için helâllik istedi.

Ebû Süfyan:

      “-Taze meyveler için evet, fakat, kuru meyveler için helâllik vere-mem!”dedi. Bunun üzerine ona biat ettik.

Sonra, Resuûlullâh (s.a.v)’e Hind ve bacısı şöyle dediler.

      “-Burada senin çadırından başka hiçbir çadıra kin duymazdım. Senin çadırından başka hiçbir çadırın yağma edilmesini istemiyordum. Fakat, Allâh’a yemin olsun ki, bugün Allâh’ın senin çadırını mamur etmesini ve mübarek kılmasını temenni ediyorum!”dedim.

Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v):

      “-Allâh’a yemin olsun ki, beni çocuklarınızdan ve ebeveyninizden daha çok sevmedikçe, gerçekten iman etmiş olmazsınız!”buyurdu.

Hz.Âişe (r.a) anlatıyor:

“-Ûtbe bin Rebia’nın kızı Fâtıma, Resûlullâh (s.a.v)’e geldi ve O’na, biat etti. Allâh’ın Resûlü, Allâh’a ortak koşmamaları, ve zinâ etmemeleri-ne dair âyeti okuyarak bu âyetin hükmünce amel etmeyi onlara şart koştu. Fâtıma, utancından elini başının üzerine koydu. Bu hareket. Resûlullâh’ın hayretini mucib oldu.

Hz.Âişe (r.a):

      “-Ey hanım! Endişe etme, Allâh’a yemin olsun ki, bizde bu hususlara dair biat ettik!”dedi.

Fâtıma bint-i Ûtbe:

      “-Peki!”deyince,

Hz.Âişe (r.a):

      “-O halde âyetteki hususları kabul et!”dedi. 1

Fâtıma bint-i Ûtbe bin Rebiâ’nın eşleri 1-Karaza bin Abduamr bin Nevfel 2-Abdullah bin Amr bin Küreyz 3-Akil bin Ebu Tâlib. el-Velid, Hişam, Übey, Utbe, Müslim adında beş tane oğlu Amine ve Fahita adında iki tane kızı vardı.

Fâtıma bint-i Ûtbe bin Rebiâ’nın rivayet etmiş olduğu hadisler hak-kında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-250