Fâtıma bint-i Alkame

Fâtıma bint-i Alkame (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğuna dair bilgi yoktur. İslâmiyetin ilk günlerinde İslâm’a girmiş. Sahabeden olan kocası Selit bin Âmr ile birlikte yüce Allâh’ın yolunda Habeşistan’a hicret etmiştir.

Fâtıma bint-i Alkame

Fâtıma Bint-i Alkame
فَـا طِــمَــةُ بـِـنْــتُ عَــلْــقَــمَــة


 Baba Adı    :    Alkame bin Abdullah.
 Anne Adı    :    Atike bint-i Esad, bin Amr, bin Beyza, bin Süeyb, bin Casüme, bin Sa’d, bin Müleyb, bin Huzaâ’dır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Selit bin Âmr.
 Oğulları    :    Selit bin Salit.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Uhud’a katılmıştır.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Habeşistan, Medine. Muhacirdir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Fâtıma bint-i Alkame bin Abdullah bin Ebi Kays bin Abdüvüd bin Nasr bin Mâlik bin Hısıl bin Amr bin Lüey’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ümmü Selit, Ümmü Yekaza.
 Kimlerle Akraba idi    :    Sahabeden Selit bin Selit’in annesidir.


Fâtıma Bint-i Alkame Hayatı


Fâtıma bint-i Alkame (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğuna dair bilgi yoktur. İslâmiyetin ilk günlerinde İslâm’a girmiş. Sahabeden olan kocası Selit bin Âmr ile birlikte yüce Allâh’ın yolunda Habeşistan’a hicret etmiştir. 1

Daha sonra Medine’ye hicret etmiştir.

Hz.Ömer:

      “-Ümmü Selit, Uhud günü kırbaları yüklenir, bize su taşır, kılıç kınlarımızın söküklerini diker yamardı!”der.

Ümmü Selit, Resûlullah (s.a.v) ile birlikte Uhud’da bulunmuş Allâh’-dan başka hiç kimseden korkmaksızın elinden gelen ğayreti göstermiş yaraları onarmıştır. 2

Fâtıma bint-i Alkame (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunma-makla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-189 
2- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-200