Eymen bin Ubeyd

Eymen bin Ubeyd, veya Eymen bin Ümmü Eymen (r.a). Resûlullâh (s.a.v)’ın dadısı Ümmü Eymen’in Ubeyd bin Amr ile ilk evliliğinden olan ilk erkek çocuğudur. Üsâme bin Zeyd’in de anne bir kardeşidir Ümmü Eymen Resûlullâh (s.a.v)’ın hayatının tek şahidi olan bir hanımefendidir.

Eymen bin Ubeyd

Eymen Bin Ubeyd
أيْــمَــنُ بْــنُ عُــبَــيْــد


 Baba Adı    :    Ubeyd bin Amr.
 Anne Adı    :    Ümmü Eymen.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 8.yılda Huneyn Savaşı’nda şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Haccac bin Eymen
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Mekke fethi, Huneyn.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Eymen bin Ubeyd bin Amru bin Bilâl bin Ebû el-Cerbâ bin Kays bin Mâlik bin Salim bin Ğanm bin Avf bin el-Hazrec.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Haccac.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’ın dadısı Ümmü Eymen-in Ubeyd bin Amr’dan olma oğlu, Üsâme bin Zeyd’in ana bir kardeşidir.Eymen Bin Ubeyd Hayatı

Eymen bin Ubeyd, veya Eymen bin Ümmü Eymen (r.a). Resûlullâh (s.a.v)’ın dadısı Ümmü Eymen’in Ubeyd bin Amr ile ilk evliliğinden olan ilk erkek çocuğudur. Üsâme bin Zeyd’in de anne bir kardeşidir Ümmü Eymen Resûlullâh (s.a.v)’ın hayatının tek şahidi olan bir hanımefendidir. O’nun yanından hiç bir zaman ayrılmamıştı Resûlullâh (s.a.v)’ın yirmibeş yaşına gelib Hz.Hâdice (r.a) validemiz ile evlenmesine kadar kendisi de evlenmemiş idi.

Ancak, Resûlullâh (s.a.v) evlenince kendiside Câhiliye devrinde Beni Hâris bin Hazrec’den Ûbeyd bin Âmr, adında biriyle evlenmişti. Kocası Ubeyd bin Amr, daha önceleri Mekke’ye gelip yerleşmişti. Ümmü Eymen ile evlenince hanımını yanına alıp Medine’ye götürdü.

Ümmü Eymen, Medine’de Eymen adında bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi. Bundan sonra Bereke olan esas ismi yerine İslâm tarihinde ki, o meşhur künyesi olan Ümmü Eymen adıyla yad edilmeye başlandı. Ümmü Eymen’in kocası Ubeyd bin Âmr İslâmiyetin gelmesinden önce Medine-de vefât edince, Ümmü Eymen dul kalmış ve yetim kalan oğlu Eymen’i yanına alarak Mekke’ye geri gelmiştir.

Bundan sonra yetim kalan oğlu Eymen bin Ubeyd’i mükemmel bir şekilde büyütmeye çalışmıştır, Resûlullâh (s.a.v) İslâm dinini tebliğ etmeye başlayınca O’nun yanına gelerek ilk Müslüman olma şerefini kazanmıştır. Ümmü Eymen daha sonra Resûlullâh (s.a.v)’ın tavsiyesi üzerine Zeyd bin Hârise ile evlenmiş, ondan da Üsâme bin Zeyd dünyaya gelmiştir.

Rivâyete göre:

“-Hicri sekizinci yılda, Huneyn Savaşı’nda şehid olmuştur. Huneyn Savaşı günü, Tâifliler, Bedir Savaşı’nda Kureyş müşriklerinden öldürü-lenler kadar Müslüman’ı şehid ettiler. Ümmü Eymen’in oğlu Eymen bin Ubeyd, Süraka bin Hâris, Ebû Âmirü’l Eş’âri, Rukaym bin Sâ’lebe, Huneyn şehidlerindendi. Eymen bin Ubeyd; Hazreclilerden Ubeyd bin Âmr’ın, Ümmü eymen’den doğma oğlu olup, Üsâme bin Zeyd’in anne bir kardeşi idi.

Eymen bin Ubeyd (r.a) Huneyn’de Resûlullâh (s.a.v)’ın çevresinde, Resûlullâh (s.a.v)’i canla başla koruyan sayılı fedai sahabileridendi. Kendisi Resûlullâh (s.a.v)’ın taharet ibriğini taşırdı. Gerektiği zaman Resûlullâh (s.a.v)’e verirdi. 1

Üsâme bin Zeyd’in mevlâsı azadlısı Harmele’den rivâyete göre:

Abdullah İbn-i Ömer ile birlikte bulunduğu bir sırada Eymen’in oğlu el-Haccac bin Eymen mescidden içeriye girdi. Rükûunu da, sücudunu da tam yapmadı.

Bunun üzerine İbn-i Ömer ona:

      “-Namazını iade et!”dedi.

Geri dönüb gittiğinde İbn-i Ömer:

      “-Bu kimdir?”dedi.

Ben:

      “-Bu Ümmü Eymen’in oğlu Eymen’in oğlu el-Haccac’dır!”dedim.

Bunun üzerine İbn-i Ömer dedi ki:

      “-Resûlullâh (s.a.v) bunu görmüş olsaydı andolsun onu sevecekti!”

Sonra da ona Üsâme’ye ve Ümmü Eymen’den doğanlara erkek ya da dişi olsun sevgisini zikretti. 2

Resûlullâh (s.a.v)’ın doğumundan vefatına kadar geçen tüm hayatının ve hayat karelerinin tek şahidi olan Ümmü Eymen (r.a)’ın oğlu Eymen bin Ubeyd (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-15-437 
2- Muhtasar Fethü’l-Bâri-Menkibeler-18-3737