Evs bin Sabit

İslâm tarihinde iki tane meşhur Evs bin Sabit vardır. Bunlardan biri Evs bin Sabit el-Ensâri dir. İkincisi ise bizim burada anlatmaya çalışaca-ğımız Evs bin Sabit, bin Münzir (r.a)’dir ki. Resûlullâh’ın şairi Hassan bin Sabit’in kardeşi olub, ikinci Akabe bey’atı’nda hazır bulunmuştur.

Evs bin Sabit

Evs Bin Sabit
أوسُ بْــنُ ثَـا بِـت


 Baba Adı    :    Sabit bin Munzir.
 Anne Adı    :    Suhta bint-i Hârise, bin Levzan.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 3. Miladi 625 yıl Uhud Şehidi dir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Sarime veya Sırma Beni Adiy bin Neccar.
 Oğulları    :    Şeddâd bin Evs.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud Savaşları
 Muhacir mi Ensar mı    :    İkinci Akabe biatına katılan Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Hz.Osman İbn-i Affan,
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Evs bin Sabit bin Münzir bin Haram bin Amru bin Zeyd Menat bin Adiy bin Amru bin Mâlik bin Neccar bin Sa’lebe bin Amru bin el-Hazrec el-Ensariy el-Hazreci dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Şair Hassân bin Sabit’in kardeşi, Şeddâd bin Evs’in de babası dır.Evs Bin Sabit Hayatı

İslâm tarihinde iki tane meşhur Evs bin Sabit vardır. Bunlardan biri Evs bin Sabit el-Ensâri dir. İkincisi ise bizim burada anlatmaya çalışaca-ğımız Evs bin Sabit, bin Münzir (r.a)’dir ki. Resûlullâh’ın şairi Hassan bin Sabit’in kardeşi olub, ikinci Akabe bey’atı’nda hazır bulunmuştur. Resûlullâh (s.a.v), onu Hz.Osman İbn-i Affan ile din kardeşi ilan etmişti. Evs bin Sabit, Bedir Savaşı’na katılmış ve katıldığı Uhud Savaşı’nda ise şehid olmuştur. 1

Evs bin Sabit (r.a) meşhur sahabe Şeddâd bin Evs’in de babasıdır. Aynı zamanda Resûlullâh (s.a.v)’in şairi şair Hassan bin Sabit (r.a)’inde kardeşidir. Kardeşi Evs (r.a) Uhud’da şehid olunca onu medh eden şöyle uzunca bir şiir söylemiştir:

      “-İçimizden vâdinin şehidi Evs bin Sabit’tir. Bütün harb meydanları ondan şitâyişle bahsedecektir…!”diye devam eder.

Evs bin Sabit (r.a)’ın hayat serüveni hakkında bundan fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri hakkında, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, hiçbir bilgi yoktur. Genellikle erken yaşlarda şehid olan veya vefat eden sahabelerden pek hadis rivayet edilememiştir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-68