Evs Bin Evs Es-sekafi

Evs bin Evs es-Sekafi Tâifli dir. Ancak hangi tarihte doğduğu hanği tarihte ve yerde vefat ettiği belli değildir. Bu sahabenin ismi üzerinde dahi ihtilaflar vardır. Kimine göre asıl isminin; Evs bin Huzeyfe olduğu, kimine göre ise; Evs bin Evs olduğu yolundadır.

Evs Bin Evs Es-sekafi

Evs Bin Evs Es-sekafi
بْــنُ اَوسُ اْلــثَّــقَــفِــي اَوسُ


 Baba Adı    :    Evs es-Sekafi veya Huzeyfe dir.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Tâif doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Tâif’de vefât etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Evs bin Huzeyfe bin Rebia bin Ebi Seleme bin Giyere bin Avf el-Sekafi dir (Buhariye göre)Evs bin Huzeyfe bin Ebi Amr bin Vehb bin Amr bin Yesâr bin Mâlik bin Hutayd bin Cüşem es-Sekafi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Evs bin Evs es-Sekafi
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Evs Bin Evs Es-sekafi Hayatı

Evs bin Evs es-Sekafi Tâifli dir. Ancak hangi tarihte doğduğu hanği tarihte ve yerde vefat ettiği belli değildir. Bu sahabenin ismi üzerinde dahi ihtilaflar vardır. Kimine göre asıl isminin; Evs bin Huzeyfe olduğu, kimine göre ise; Evs bin Evs olduğu yolundadır. İbn-i Hacer ise şöyle nakleder:

Sünen Ashâbının dördü de, Şamlıların kendisinden naklettikleri sahih hadisleri rivayet etmişlerdir. Abbas, İbn-i Main’den nakletmiştir: Evs bin Evs es-Sekafi ile Evs bin Ebû Evs es-Sekafi aynı kişidir. Kimine göre İbn-i Main, bu hususta yanılmıştır. Doğru olan, onların iki kişi olmasıdır. Ebû Davud ve kimileri İbn-i Main’e bu husuta tâbi olmuşlardır. Fakat gerçek olan, onların iki ayrı insan olmasıdır.

Evs bin Evs’e “Evs bin Ebû Evs” diyen, Evs bin Ebû Evs’e’de “Evs bin Evs” diyen yanılmıştır. Evs bin Ebû Evs’in babasının adı Huzeyfe’dir. 1

Evs bin Evs es-Sekafi’den:

“-Biz, Medine camiinde otururken, Resûlullâh (s.a.v) Mescide girdi. Bir adam gelerek, Resûlullâh (s.a.v)’e, gizlice, bizim anlayamadığımız bir şeyler söyledi.

Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v):

      “-Git onlara söyle, onu öldürsünler!”buyurdu.

Sonra o adamı tekrar çağırarak:

      “-Belki o adam, Allâh’dan başka gerçek mabud olmadığına, Benim- de Allâh’ın Resûlü olduğuma şehâdet etmiştir?”buyurdu.

O da:

      “-Evet!”deyince,

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Git ve onlara söyle, serbest bıraksınlar. Ben insanlar, Allâh’dan başka Mabud olmadığını ve benim’de Allâh’ın Resûlü olduğumu kabul edinceye kadar onlarla savaşmakla emr olundum. Eğer, kabul ederlerse, onların malları ve canlarına dokunmak haram olur. Ancak cezayı hak edenler müstesna, ve onların kesin hesapları da, Allâh’a aittir!”buyurdu. 2

Evs bin Evs es-Sekafi’den rivayet edilmiştir:

“-Resûlullâh (s.a.v)’ın şöyle dediğini işittim:

      “-Her kim Cuma günü yıkanır ğusleder, erken davranıp camiye önce gider, camiye giderken merkebe binmeyip yürür, camide imama yakın oturur, lağv yapmaz ve hutbeyi dinlerse, attığı herbir adımına bir senelik orucunun ve namazının sevabı verilir!” 3

Evs bin Evs es-Sekafi (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’da ikamet etmiştir. Kendisinden Ubâde bin Nusey ve Abdullah bin Muhayriz rivâyet etti. Şam da vefat etti. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Tâif’de ikamet etmiş ve orada vefat etmiştir de denilir.

Evs bin Evs es-Sekafi (r.a)’ın hayat serüveni hakkında pek fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri hakkında, varsa rivayet etmiş olduğu hadislerin sayısı hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair maalesef elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- el-İsabe İbn-ı Hacer el-Askalani-1-114-No-315 
2- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-992 
3- Camiu’l-Usul-15-7.106-Ebû Dâvûd, Salât-127-345 Tirmizi, Salât-356-496,Nesai, Cuma-10