Evs bin Erkam (r.a)

Evs bin Erkam (r.a), Medineli Ensâr’dan meşhur Zeyd bin Erkam’ın kardeşidır. Medine’de doğmuştur. Ancak, onun hangi tarihte doğduğuna dair bilgi yoktur. Neseb silsilesi: Evs bin Erkam bin Zeyd bin Kays bin Nu’man bin Mâlik bin el-Eğar bin Sa’lebe bin Kâ’b bin Hazrec bin Hâris bin Hazrec el-Ensâriy el-Hazreci Beni Hârise bin Hazrec’dir.

Evs bin Erkam (r.a)

Evs Bin Erkam
أوسُ بْــنُ اْلأ رْقَــم


 Baba Adı    :    Erkam bin Zeyd.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 3. Yılda Uhud’da Şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Uhud Savaşı
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Evs bin Erkam bin Zeyd bin Kays bin Nu’man bin Mâlik bin el-Eğar bin Sa’lebe bin Kâ’b bin Hazrec bin Hâris bin Hazrec el-Ensâriy el-Hazreci Beni Hârise bin Hazrec’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Zeyd bin Erkam’ın kardeşi dirEvs Bin Erkam Hayatı

Evs bin Erkam (r.a), Medineli Ensâr’dan meşhur Zeyd bin Erkam’ın kardeşidır. Medine’de doğmuştur. Ancak, onun hangi tarihte doğduğuna dair bilgi yoktur. Neseb silsilesi: Evs bin Erkam bin Zeyd bin Kays bin Nu’man bin Mâlik bin el-Eğar bin Sa’lebe bin Kâ’b bin Hazrec bin Hâris bin Hazrec el-Ensâriy el-Hazreci Beni Hârise bin Hazrec’dir.

Evs bin Erkam (r.a)’ın âile bireyleri hakkında da ilgili elimizde hiçbir bilgi yoktur. Sadece, onun hakkında Uhud Savaşı’ndaki, şehâdetiyle ilgili şu bilgi elimizde mevcuddur.

Hicretin üçüncü, Miladi 625 yıllarında meydana gelen ve Mekkeli müşriklerin Bedir’in intikamı olarak telakki ettikleri Uhud Savaşı’nda, Abbas bin Ubâde, Harice bin Zeyd, ve Evs bin Erkam yüksek sesle:

      “-Ey Müslümanlar topluluğu! Vallâhi, sizin bu uğradığınız musibet Resûlullâh (s.a.v)’e karşı isyanınızın eseri ve neticesi dir. O, size sabr ve sebat ederseniz yardıma kavuşacağınızı Vâad etmişti!”dediler.

Abbas bin Ubâde, başından miğferini çıkardı. Harice bin Zeyd’e:

      “- Zırhımı miğferimi sana vereyim mi?” dedi.

Harice bin Zeyd:

      “-Hayır istemem bende senin yapmak istediğini yapacağım!”dedi.

Abbas bin Ubade:

      “-Eğer, biz koruyucuların yanında yer almaz da, Resûlullâh (s.a.v)’e bir musibete uğrayacak olursa artık Rabbimiz’in katında bizim için ileri sürülecek hiç bir mâ’zeret bulunmaz!”

Harice bin Zeyd’de:

      “-Rabbimiz katında bizim için ne mâ’zeret, ne’de hüccet!”diyerek üçü birden kılıçlarını sıyırıp müşriklerin arasına daldılar.

Hz.Abbas bin Ubade’yi müşriklerden Süfyan bin Abdüşşems vurup iki yerinden ağır ve derin şekilde yaraladı. Müşriklerin mızrakçıları Harice bin Zeyd’i gövdesinin on dokuz yerinden mızrakla yaraladılar.

Safvan bin Ümeyye yaralılar arasında onu görünce tanıdı:

      “-Bu Muhammed’in büyük sahabelerinden dir. Ve ölmek üzeredir!” diyerek ölmesini çabuklaştırdı.

Ayrıca onun burnunu kulağını kesib musle yaptı ve şöyle dedi:

      “-Bu, Bedir günü babam Ümeyye bin Halef’i öldürmeye gelenlerden-dir. Şimdi artık Muhammed’in ashabını işkencelerle öldürdüm içim soğudu ve ferahladı. Kavkalın oğlunu öldürdüm. Ebu Züheyr’in oğlu Harice bin Zeyd’i de öldürdüm. Evs bin Erkam’ı da öldürdüm’”

Aslında Ümeyye bin Halef’i Bedir’de Muâz bin Afra ile Harice bin Zeyd ve Hubeyd bin İsaf birlikte öldürmüşlerdi. Safvan hep Hubeyd bin İsafı gören var mı?”diye soruyor bulamıyordu. 1

Safvan bin Ümeyye, Bedir’de şirk üzre öldürülen azılı kafir Ümeyye bin Hâlef’in oğludur. Mekke’nin Fethi’nden sonra Müslüman olmuştur. Babası Ümeyye bin Halef Bilâl’i Habeşi’nin sahibi idi. Câhiliye döneminde Mekke’de ona çok acımasız işkenceler yapmıştı.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-154