Evs Bin Abdullah El-eslemi

Evs bin Abdullah bin Hacer el-Eslemi (r.a)’ın künyesi, Ebû Temim olup çoğu kez dedesine nisbet edilerek Evs bin Hacer de denilir. Nerede ve hangi tarihte doğduğu ve öldüğü belli değildir.

Evs Bin Abdullah El-eslemi

Evs Bin Abdullah El-eslemi
أوْسُ بْــنُ عَــبْــدُاللهُ اْلأ سْـلَــمـِـي


 Baba Adı    :    Abdullah bin Hacer.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Evs bin Abdullah bin Hâcer el-Eslemi.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Temim.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Evs Bin Abdullah El-eslemi Hayatı

Evs bin Abdullah bin Hacer el-Eslemi (r.a)’ın künyesi, Ebû Temim olup çoğu kez dedesine nisbet edilerek Evs bin Hacer de denilir. Nerede ve hangi tarihte doğduğu ve öldüğü belli değildir. Beğavi, İbn-i Seken ve İbn-i Mende’nin rivayetine göre: Resûlullâh (s.a.v), Ebû Bekr (r.a) ile deveyle Mekke’den Medine’ye giderken yol üzerinde Cuhfe ile Herşa arasındaki Devhat’da ona uğramışlar. Onları kendi genç devesine bindirmiş. Onlarla beraber Mes’ûd bin Huneyde adında bir köleyi göndermiş ve:

      “-Bunları, bildiğin güzel yollardan götür. Sakın onlardan ayrılma!” diye sıkı sıkı tenbih etmiştir.

Mes’ûd bin Hüneyde (r.a), Evs bin Abdullah el-Eslemi’nin kölesi olması sebebi ile Ğulâmü Fervetü’l Eslemi diye de tanınmaktadır. Hicret yolculuğunun Sevr Mağarası’ndan sonraki safhasında Resûlullâh (s.a.v) ile Hz.Ebû Bekr, Eslemoğulları’nın topraklarından geçerken Arc denilen mevkide Mes’ûd bin Hüneyde ile karşılaşmışlardı Ebû Bekr (r.a), onun Ebû Temim Evs bin Hacer el-Eslemi’nin kölesi olduğunu öğrenince onu dostu olan efendisine göndererek kendilerine binek hayvanı, yiyecek ve gizli yolları iyi bilen bir kılavuz temin etmesini istemiş, Evs bin Abdullah Ebû Temim’de bir deve, hurma ve sütten olşan yiyecekle birlikte kılavuz olarak kendi kölesi Mes’ûd bin Huneyde’yi göndermişti.

Yolculuk sırasında Resûlullâh (s.a.v) ile, Ebû Bekr (r.a) arasındaki sohbetten etkilenen Evs bin Abdullah el-Eslemi’nın kölesi Mes’ûd bin Hüneyde cemaât halinde namaz kılarlarken onlara katılmış ve böylece Müslüman olmuştur. Kuba köyü’ne kadar onlarla beraber gitmiş, orada Resûlullâh’ın arkasında beş vakit namaz kıldıktan sonra Resûlullâh’ın tâlimatı üzerine Ebû Bekr tarafından kendisine bazı hediyeler verilerek geri gönderilmiştir.

Eslem kabilesi arasında Büreyde bin Husayb el-Eslemi’dan sonra ikinci Müslüman olduğu belirtilen Mes’ûd’un İslâm dinini seçtiğini öğre-nen onun efendisi Ebû Temim Evs bin Abdullah el-Eslemi’de biraz acele ettiğini söylemesine rağmen onun anllattıklarının tesiriyle hemen İslâm’a girmiş ve onu da âzad etmiştir.

Mes’ûd bin Hüneyde (r.a), Eslemoğulları’nın mevlâsı olarak bu kab-ile arasında yaşamaya devam etmiştir. Mes’ûd bin Hüneyde (r.a), Mekkeli müşrikler Uhud Ğazvesi için Medine’ye doğru ilerlerken kendi toprak-larından geçtikleri sırada ordu hakkında bilgi edindikten sonra hemen yaya olarak Medine’ye gidib Resûlullâh (s.a.v)’e bunu haber vermiş, bu arada Müslümanlığın yayılması için yaptığı çalışmaları anlatıb Resûlullâh’ın hoş-nudluğunu kazanmıştır. 1

Mes’ûd bin Huneyde dedi ki:

“-Resûlullâh’a rastladım. Bana:

      “-Nereye böyle ey Mes’ûd?”dedi.

      “-Sana selâm vermek için buraya geldim. Beni, Ebû Temim Evs bin Abdullah el-Eslemi (veya Evs bin Hacer) azad etti!”diye cevab verdim.

      “-Allâh bunu sana mübarek etsin!”buyurdular. 2

Evs bin Abdullah el-Eslemi (r.a)’ın hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri hakkında, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-29-346 
2- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-1-123-No-344