Esved Bin Surey (r.a)

El-Esved bin Surey’ (r.a), Mürre bin Ubeyd, es-Saidi, et-Temimi Oğullarındandır. Neseb silsilesi şöyledir: El-Esved bin Sürey’ bin Humeyr bin Ubade bin en-Nezzal bin Murre bin Ubeyd bin Muka’as bin Amr bin Kâ’b bin Sa’d bin Zeyd bin Menat bin Temim et-Temimi es-Saidi.

Esved Bin Surey (r.a)

Esved Bin Surey’
اَلأسْــوَدُ بْــنُ سُــرَع


 Baba Adı    :    Surey’ bin Humeyr,
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 40, 41, 42 yıllarında vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Resûlullâh ile dört savaşa iştirak ettim der.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    el-Esved bin Surey’ bin Humeyr bin Ubade bin en-Nezzal bin Murre bin Ubeyd bin Muka’as bin Amr bin Kâ’b bin Sa’d bin Zeyd bin Menat bin Temim et-Temimi es-Saidi,
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Abdullah.
 Kimlerle Akraba idi    :    El-Ahnef bin Kays onun amcasının oğludur.Esved Bin Surey’ Hayatı

El-Esved bin Surey’ (r.a), Mürre bin Ubeyd, es-Saidi, et-Temimi Oğullarındandır. Neseb silsilesi şöyledir: El-Esved bin Sürey’ bin Humeyr bin Ubade bin en-Nezzal bin Murre bin Ubeyd bin Muka’as bin Amr bin Kâ’b bin Sa’d bin Zeyd bin Menat bin Temim et-Temimi es-Saidi. Künyesi; Ebû Abdullah olub, babası Surey’ bin Himyer, bin Ubade, bin Husayn, bin en-Nezzal, bin Mürre’dir.

Basralılar’dan sayılmıştır. meşhur bir şair idi. Basra Camii’nde ilk kıssa anlatan kişi odur. El-Ahnef bin Kays onun amcasının oğlu idi. El Esved bin Surey’ (r.a) Cemel Savaşı’ndan sonra Hicri 36 yılında vefat etmiştir. 40 yılına kadar yaşadığı da söylenmiştir. El-Hasen’in ondan hadis işitmiş olması kabul edilir.

Buhâri (Tarih’i Kebir 1/445)’de el-Esved bin Surey’ (r.a)’dan şöyle rivayet ediyor:

      “-Resûlullâh ile beraber dört ğazveye katıldım!”

İbn-i Hibban (Es-Sikkat, 3/8)’de ve İbnu’s-Seken de bunu böyle rivayet ettiler.

Yine İmam Buhari Edebu’l-Mufred’de ondan başka bir hadis rivayet etmiştir.

Ahmed İbn-i Hanbel (Ahmed 4/23)’de, el-Esved bin Surey’ ve Ebû Hüreyre (r.a)’dan rivayet ediyor:

“-Resûlullâh (s.a.v) buyurdular ki:

      “-Şu dört kişi kıyamet gününde delil getirirler..”bu hadisi Sahih’inde İbn-i Hibban (1827) ve Hâkim (3/6575)’de rivayet ettiler.

El-Beğavi şöyle dedi:

      “-El-Esved (r.a) şair idi. İslâm’da ilk kıssa anlatan odur!”

El-Hasen dedi ki:

      “-Basra Mescidinde ilk kıssa anlatan odur!”

El-Halife bin Hayyat dedi ki:

      “-Basra Camiinin yanında evi vardı. Muâviye bin Ebû Süfyan’ın hükümdarlık devrinde vefat etti!”

İbn-i Ebi Hayseme, Ahmed İbn-i Hanbel ve Yahya bin Main’den naklen onun Hicri 42 yılında vefat ettiğini nakletti.

Buhari, Ali’den nakleder:

      “-Cemel Vak’ası gününde kayboldu!”

Ebû Hatem, Ebû Davud, İbnu’s-Seken, İbn-i Hibban, İbn-i Zibr ve başkaları da böyle kararlaştırmışlardır.

El-Baverdi, el-Hasen’den rivayet eder:

      “-Hz.Osman (r.a) öldürülünce el-Esved (r.a) âile halkını da gemiye bindirerek gitti. Bir daha da görülmedi!” 1

Esved bin Surey’ (r.a) hakkında bu bilgilerden fazla bilgi elimizde mevcud değildir. Onun âile bireyleri hakkında da bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- el-İsabe ibn-i Hacer el-Askalani-1-64-No-161