Esved Bin Nevfel

Ümmü’l-Mü’minin Hz.Hadice (r.a)’nın kardeşi Nevfel’in oğlu olan, Esved bin Nevfel’in Neseb silsilesi: Esved bin Nevfel bin Huveylid bin Esed bin Abduluzza bin Kusay bin Kilâb bin Mürre el-Kureyşi el-Esedi dir.

Esved Bin Nevfel

Esved Bin Nevfel
اَلأ سْــوَدُ بْــنُ نَــوْفَــل


 Baba Adı    :    Nevfel bin Huveylid.
 Anne Adı    :    Ümmü Leys bint-i Ebû Leys. Feria bint-i Adiy bin Nevfel bin Abdimenaf.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Muhammed, ve Abdurrahman.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, 2. Habeşistan, Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Esved bin Nevfel bin Huveylid bin Esed bin Abduluzza bin Kusay bin Kilâb bin Mürre el-Kureyşi el-Esedi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Hz.Hadice (r.a)’nın kardeşi oğlu, Varaka bin Nevfel’in küçük kardeşi’dirEsved Bin Nevfel Hayatı

Ümmü’l-Mü’minin Hz.Hadice (r.a)’nın kardeşi Nevfel’in oğlu olan, Esved bin Nevfel’in Neseb silsilesi: Esved bin Nevfel bin Huveylid bin Esed bin Abduluzza bin Kusay bin Kilâb bin Mürre el-Kureyşi el-Esedi dir. Annesinin ismi ise: Feriâ bint-i Adiy bin Nevfel bin Abdimenaf bin Kusay-’dir. Anne ve babasının ceddi, Kusay da birleştiği gibi, Resulullah (s.a.v)’in Ceddi de Kusay’da Esed bin Nevfel’in ceddi ile birleşmektedir.

Esved bin Nevfel (r.a), meşhur Hâniflerden Varaka bin Nevfel’in küçük kardeşidir. Bu itibarla ağabeyinden semâvi dinler hakkında oldukça geniş bilgi almış durumda idi. Ancak, Esved bin Nevfel’in babası ise, Müslümanların azılı bir düşmanı idi. Babası Nevfel bin Esed’in İslâm düşmanlığı hakkındaki hareketlerini açıkça ortaya koymaktadır. Bedir Savaşı’nda kafir olarak öldürülmüştür.

Esved bin Nevfel (r.a), Müslüman olduktan sonra, ilk ciddi tepkiyi babasından görmüştür. Daha sonra kabilesi, kendisine karşı amansız bir mücadele açarak, onu, tekrar atalarının dinine geri döndürmeye çalışmıştır. Yapılan eziyetlere, işkencelere ve hakaretlere karşı büyük bir sabır ve tevekkül göstererek, 2. Habeşistan hicretine kadar Mekke’de kalmayı başarmıştır. Ancak, 2. Habeşistan hicreti başladığında, Habeşistan’a giden Kafileye katılmak için hemen hazırlığa başladı.

Habeşistan da bir müddet kaldı. Resûlullâh’ın Medine’ye hicretini duyduktan sonra Medine’ye hicret etti. Esved bin Nevfel (r.a)’in annesi de, Medine’ye gelince ana oğul, Müslüman olarak Medine’ye yerleştiler.

Esved (r.a)’ın geri kalan hayatı hiçbir kayıt yoktur. Bazı eserlerde Ebi Esved Muhammed bin Abdurrahman bin el-Esved’den bahsedildiğine göre, nesli bir hayli devam etmiştir. Ayrıca Abdurrahman adında bir oğlunun olduğu da anlaşılmaktadır. Ancak, hanımlarının ismi hakkında bir kayıt bulunmamaktadır. Ne zaman ve nerede vefat ettiğine dair bilği yoktur. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-410-el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-1-66-No-171