Esved Bin Asram El-muharibi

Esved bin Asram el-Muharibi (r.a) için İbn-i Hibban’a gore Şamlı sayılmış, yaptığı rivayetini de onlar taşımıştır. Ebû Zur’a ed-Dımeşki, İbn-i Semi’ ve İbn-i Abdilberr, onu Şam’a yerleşen sahabeler arasında saydılar. İbn-i es-Seken dedi ki:

Esved Bin Asram El-muharibi

Esved Bin Asram El-muharibi
اَلأسْــوَد بِــنْ اَصْــرَمُ اْلــمُــحَـارِبِـي


 Baba Adı    :    Asram el-Muharibi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Esved bin Asram el-Muharibi…
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Esved Bin Asram El-muharibi Hayatı

Esved bin Asram el-Muharibi (r.a) için İbn-i Hibban’a gore Şamlı sayılmış, yaptığı rivayetini de onlar taşımıştır. Ebû Zur’a ed-Dımeşki, İbn-i Semi’ ve İbn-i Abdilberr, onu Şam’a yerleşen sahabeler arasında saydılar. İbn-i es-Seken dedi ki:

      “-Hadisinin mahreci Şamlılardır!”

Taberani, Abdulvehhab bin Buht, Süleyman bin Habib el-Muharibi, Esved bin Asram el-Muharibi tarikiyla şunu rivayet etmiştir:

“-Kıtlık döneminde, yağ yüklü semiz bir deveyle Medine’ye geldi. Deveyi Resûlullâh (s.a.v)’e götürdü. Resûlullâh (s.a.v) ona:

      “-Buna ne istersin?”diye sordu.

      “-Bir hizmetçi isterim!”diye cevab verdi. Resûlullâh (s.a.v)’de:

      “-Kimin yanında bir hizmetçisi var?”diye sordu.

Hz.Osman (r.a):

      “-Benim yanımda var!”dedi, onu Resûlullâh’a getirdi. Onu görünce:

      “-İşte ben bunun gibisini istiyordum!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Buyur al!”dedi ve onun devesini aldı.

Esved:

      “-Yâ Resûlallâh, bana bir tavsiyede bulun!”deyince Resûlullâh (s.a.v):

      “-Sadece doğru konuş ve elini sadece hayra uzat!”buyurdu.

Beğavi, bunu kısaca tahric edip dedi ki:

“-Bundan başka aktardığı rivayetini bilmiyorum. Başkalarıda böyle dediler. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-1-60-No-148