Esla’ bin Şerik bin Avf el-A’veci

Resûlullâh (s.a.v)’in hizmetçilerinden biri de Esla’ bin Şerik bin Avf el-A’veci’dir. Hangi tarihte ve nerede doğduğu, ve nerede nasıl vefat ettiği ise bilinmemektedir.

Esla’ bin Şerik bin Avf el-A’veci

Esla’ Bin Şerik
أسْـلـَعْ بـِـن شَـرِ يـك


 Baba Adı    :    Şerik bin Avf.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Esla’bin Şerik bin Avf el-A’veci et-Temimi.
 Lakap ve Künyesi    :    Sahibi Rihle, Hâdim’i Resûlullâh.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’ın hizmetlilerindendir.Esla’ Bin Şerik Hayatı

Resûlullâh (s.a.v)’in hizmetçilerinden biri de Esla’ bin Şerik bin Avf el-A’veci’dir. Hangi tarihte ve nerede doğduğu, ve nerede nasıl vefat ettiği ise bilinmemektedir.

Muhammed bin Sa’d dedi ki:

“-Onun adı Meymune bin Senbaz idi. Rebi bin Bedir el-A’veci, babası kanalı ile Esla’ın şöyle dediğini rivâyet etmiştir:

“-Resûlullâh (s.a.v)’e hizmet ediyor, onunla birlikte sefere çıkıyor-dum. Bir gece bana:

      “-Ey Esla’! Kalk yola çıkalım!”dedi.

Ben de cünüb olduğumu söyledim. Bir müddet sustu. Sonra Cebrâil (a.s), ona teyemmüm âyetini getirdi. Bundan sonra Resûlullâh (s.a.v):

      “-Ey Esla’! Kalk teyemmüm yap!”dedi.

Ben de kalkıb teyemmüm yaptım, ve namazımı kıldım. Yolda su görünce Resûlullâh (s.a.v) bana:

      “-Ey Esla’! Kalk gusül yap!”dedi.

      “-Resûlullâh (s.a.v), teyemmüm’ün nasıl yapılacağını da bana gösterdi. Ellerini toprağa vurdu. Sonra silkeledi. Sonra elleriyle yüzünü mesh etti. Sonra ellerini tekrar toprağa vurdu, silkelendi. Elleri ile zira’larını (dirseklerine kadar kolunu) meshetti. Sağ eliyle sol zira’ını, sol eliyle de sağ zira’ını içten ve dıştan meshetti!”

Hadisin râvilerinden Rebi’ der ki:

      “-Resûlullâh, teyemmümün nasıl yağılacağını Esla’a nasıl gösterdi ise, Esla’da oğluna öyle gösterdi. O da, oğluna gösterdi. Babam da bana öyle gösterdi!”

Rebia der ki:

“-Ben bu hadisi, Avf bin Ebî Cemile’ye anlattım o da şöyle dedi:

      “-Evet, vallâhi Hasan’ın böyle yaptığını gördüm!” 1

Taberâni’nin Heysem bin Ruzeyk, babası, Esla’ bin Şerik tarıkiyle rivayet göre dedi ki:

      “-Resûlullâh (s.a.v)’ın devesini sürekli ben hazırlardım. Soğuk bir gecede ihtilâm oldum. Resûlullâh (s.a.v) devesini hazırlamamı emretti. Cünüb olduğum için O’nun devesini hazırlamak istemedim ve soğuk su ile yıkanmaktan da ölürüm ya da hastalanırım diye çekindim. Ensâr’dan bir adama riva ettim, deveyi o hazırladı. Sonra ateşe su koyup ısıttım ve yıkandım. Sonra Resûlullâh (s.a.v) ile Ashâbına ulaştım!”

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Ey Esla’! neden deveyi değişik hazırladın?”diye sordu.

      “-Yâ Resûlallâh! Ben değil, Ensâr’dan bir adam hazırladı!”dedim.

      “-Neden?”diye sordu.

      “-Cünüb olmuştum. Hastalanmaktan korktum. Ona söyledim, o haz-ırladı. Bu arada ben de, ateşte su ısıttım ve yıkandım!”dedim.

Bunun üzerine teyemmüm âyetleri nazil oldu. 2

Esla’ bin Şerik (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun1- İbn-i Kesir el-Bidaye ve’n-Nihaye-5-545 
2- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-1-52-No-122.