Erbed Bin Humeyr

Erbed bin Humeyr (r.a)’nin babası hakkında ihtilaf bulunmaktadır. Bazı eserlerde babasının adının Cübeyr olduğu bazı eserlerde de kendisine İbn-i Hamza dendiği rivayet edilmektedir. Nesebi hakkında da pek geniş bilgi verilmeyip, Beni Esed bin Huzeyme’ye mensub olduğu zikredilmek-tedir. Künyesi Ebu Muhaşşi’dir.

Erbed Bin Humeyr

Erbed Bin Humeyr
أرْبَــدْ بـِـنْ حُــمَــيَّــر


 Baba Adı    :    Humeyr.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir Savaşı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Habeşistan. Medine, Muhacir’dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Beni Esed bin Huzeyme’ye mensub dur.
 Lakap ve Künyesi    :    İbn-i Hâmza, Ebû Muhaşşi.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Erbed Bin Humeyr Hayatı

Erbed bin Humeyr (r.a)’nin babası hakkında ihtilaf bulunmaktadır. Bazı eserlerde babasının adının Cübeyr olduğu bazı eserlerde de kendisine İbn-i Hamza dendiği rivayet edilmektedir. Nesebi hakkında da pek geniş bilgi verilmeyip, Beni Esed bin Huzeyme’ye mensub olduğu zikredilmek-tedir. Künyesi Ebu Muhaşşi’dir.

Erbed bin Humeyr (r.a), Habeşistan ülkesine Hicret edilmeden önce Müslüman olmuştur. Hemen hemen diğer Müslümanlar gibi, o da, İkinci Habeşistan Hicretinde bulunarak işkence, eza ve cefalardan bir müddet kurtulmuştur. İkinci Habeşistan Hicreti’nden sonra Mekke’ye gitmeyip hicreti Nebeviyye dolayısıyla Medine’ye giden Erbed bin Humeyr (r.a), Bedir Ğazvesi’nden önce Medine’ye gelmiştir. Erbed bin Humeyr (r.a), Bedir Muharebesi’ne iştirak ettikten sonra ahval ve hareketi hakkında bir kayda rastlanmamaktadır. Ancak Ehl-i Bedir’den olduğu bilinmektedir.

Erbed bin Humeyr (r.a) hakkında bilgi Cerir bin Hazm yolu ile elde edilebilmiştir. Bu bilgilerde de Habeşistan’a hicret etmiş olduğu ve Bedir Savaşı’nda bulunduğu bildirilmektedir. Başka bir bilgi verilmemektedir. Bu itibarla âilesi ve çocukları hakkında bir kayıt olmadığı gibi doğum ve ölüm tarihleri ile hadis rivayet edip etmediği hakkında bir kayıt yoktur. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Ashâb-I Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-393