Enes bin Fedâle bin Adiy el-Ensâri

Enes bin Fedâle bin Adiy el-Ensâri ez-Zaferi’nin hayatı hakkında fazla bilği yoktur. Enes’in babası Fedâle’de sahâbidir. Kardeşi Müennis ile birlikte Uhud Ğazvesi’ndeki hizmetleri dolaysiyle bilinmektedirler.

Enes bin Fedâle bin Adiy el-Ensâri

Enes Bin Fedâle
أنَـسُ بْــنُ فَــضَـا لَــة


 Baba Adı    :    Fedâle bin Adiy bin Haram.
 Anne Adı    :    Sevde bint-i Süveyd bin Haram.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 3. Miladi 625 yılında Uhud Ğazvesi-nde şehid oldu. Kabri, Uhud şehidliğindedir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Aysâ bint-i Hâris bin Sevad.
 Oğulları    :    Muhammed
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Uhud Ğazvesi.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr dandır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Enes bin Fedâle bin Adiy bin Haram bin Heytem bin Zafer el-Ensâri el-Zaferi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Muhammed,
 Kimlerle Akraba idi    :    Sahâbe’den Fedâle bin Adiy’in oğlu dur. Oğlu Muhammed de sahâbe dendir.

Enes Bin Fedâle Hayatı

Enes bin Fedâle bin Adiy el-Ensâri ez-Zaferi’nin hayatı hakkında fazla bilği yoktur. Enes’in babası Fedâle’de sahâbidir. Kardeşi Müennis ile birlikte Uhud Ğazvesi’ndeki hizmetleri dolaysiyle bilinmektedirler. Mekke-lilerin Uhud’a doğru gelmekte olduğu duyulunca Resûlullâh (s.a.v) Enes ile kardeşini düşman hakkında bilgi toplamakla görevlendirmiş, onlarda Akik mevkiindeki Kureyşiler’i gözetleyerek durumları, sayıları ve konak yerleri hakkında bilgi getirmişlerdir.

Enes bin Fedâle (r.a)’in, Resûlullâh’a biat eden hanımlarından Aysâ bint-i Hâris ile evlendiği ve bu evlilikten Muhammed adını verdikleri bir çocuğun dünyaya geldiği, Resûlullâh’ın onları Beni Zafer deki evlerinde ziyaret ettiği bilinmektedir. Medine’ye hicret ettikleri sırada henüz iki haftalık olan oğulları Resûlullâh’ın kucağına verildiğinde onun başını okşayıp dua ettiği, ona kendi adını Muhammed ismini koymuşlardır. İbn-i Sa’d der ki: Bu oğlu Muhammed’in yirmi iki erkek, beş de kız çocukları olmuştur.

Enes bin Fedâle (r.a) Uhud Ğazvesi’nde şehid düşmüştür. Yetim kalan oğlu Resûlullâh’ın huzuruna getirildiğinde satılmamak ve hibe edil-memek kaydıyla Resûlullâh (s.a.v) onun oğlu Muhammed’e bir hurmalık bağışlamıştır. Muhammed’in on yaşlarında iken Vedâ Haccı’na katıldığı rivâyet edilerek nakledilmiştir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-11-234