Enes Bin Evs Bin Atik El-ensari

İslâm târihinde ismi ve künyesi Enes bin Evs el-Ensâri olan iki tane sahabi vardır. Bunların nesebleri ve vefat yerleri biribirlerine o kadar benzemektedir ki, bir çok kaynaklar da bu ikisinin aynı şahıs olduğunu söyleyenler olmuştur.

Enes Bin Evs Bin Atik El-ensari

Enes Bin Evs Bin Âtik El-ensâri
أنَـسُ بْــنُ أوَس ِبـِـنْ عَــتِــيــكُ اْلأنـَـصَـا رِي


 Baba Adı    :    Evs bin Âtik.
 Anne Adı    :    Hind bint-i Sâ’lebe bin Kays.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 5.yıl Hendek Savaşında şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Uhud, Hendek Savaşları
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Enes bin Evs bin Âtik bin Amr bin Abdul Â’lem bin Amr bin Zeûra bin Cüşem bin el-Hâris bin el-Hazrec bin Amru bin Mâlik bin e-Evs’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    İyas, Enes, Mâlik, Amr, Hâris, Umeyr, Âmir bin Evs hepsi kardeştirler.Enes Bin Evs Bin Âtik El-ensâri Hayatı

İslâm târihinde ismi ve künyesi Enes bin Evs el-Ensâri olan iki tane sahabi vardır. Bunların nesebleri ve vefat yerleri biribirlerine o kadar benzemektedir ki, bir çok kaynaklar da bu ikisinin aynı şahıs olduğunu söyleyenler olmuştur. İbn-i Esir’in Usdül Gabe fi-Mârifetü’s-Sahabe adlı eserine iyice bakılıp incelendiğinde fark görülecektir. Bunlardan birincisi; Enes bin Evs el-Ensâri (r.a), Abduleşhel Oğullarıının Zâûra koluna mensub olup, ağırlıklı görüş; Cisr (Köprü) Savaşı’nda şehid olmuştur.

Bizim burada bahsedeceğimiz Enes bin Evs el-Ensâri’nin İsim ve nesebi şöyledir: Enes bin Evs bin Âtik bin Amr bin Abdü’l-Â’lem bin Amr bin Zeûra bin Cüşem bin el-Hâris bin el-Hazrec bin Amru bin Mâlik bin el-Evs’dir. Dikkat edilirse her ikisinin de soyları dedelerinden Zeûra’da birle-şiyor, Zeûra ise dedelerinden Abdüleşhelin kardeşi olması hesabıyla her ikisine’de haklı olarak Ebdüleşhel oğullarından Enes bin Evs el-Ensâri, denilmiştir. İhtilaflı da olsa her ikisinin vefat şekilleri ve vefat yerlerinin birbirine benzeyişe de buna katkı sağlamıştır. 1

Enes bin Evs bin Âtik el-Ensâri (r.a), Bedir Savaşı’nda bulunamamış Uhud Savaşı’nda bulunmuştur. Enes bin Evs, Hendek savaşında Hâlid bin Velid tarafından okla vurularak şehid edilmiştir. 2

İbn-i İshak dedi ki:

      “-Hendek Savaşı’nda, aralarında Enes bin Evs bin Atik’inde bulun-duğu altı kişiden başka hiç kimse şehid olmamıştır!” 3

Bu sahabe hakkında fazla bilgimiz yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Üsdül Gabe İbn-i Esir-239-240 
2- M.Âsım Köksal islam Tarihi-12-301 
3- El-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-1-97-No-264