Ebû’l Ce’d Bin Cünade Ed-damri

Ebû’l Ce’d bin Cünade ed-Damri’nin ismi üzerinde epeyce ihtilaf vardır. Kimilerine göre; el-Edra’ kimine göre; Cünade, kimine göre; Amr bin Bükeyr dir. Ebû Ömer der ki: O sahâbidir. Resûlullâh (s.a.v) ile soh-betleri vardır.

Ebû’l Ce’d Bin Cünade Ed-damri

Ebû’l Ce’d Bin Cünade Ed-damri
أبُـواْلــجَــعْــدُ بْــنُ جُــنَـا دَةُ اْلــضَــمْــرِي


 Baba Adı    :    Cünade bin Damretü el-Damri,
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ebû’l-Ca’de bin Cünade bin Damre ed-Damri Beni Damrelerden, bin Bükeyr bin Abdimenat İbn-i Kinâne el-Kinâni ed-Damriy.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû’l-Ca’de,
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Ebû’l Ce’d Bin Cünade Ed-damri Hayatı

Ebû’l Ce’d bin Cünade ed-Damri’nin ismi üzerinde epeyce ihtilaf vardır. Kimilerine göre; el-Edra’ kimine göre; Cünade, kimine göre; Amr bin Bükeyr dir. Ebû Ömer der ki: O sahâbidir. Resûlullâh (s.a.v) ile soh-betleri vardır. Beni Damreler’in yurdundan kalkıp Medine’ye gelmiştir. Resûlullâh (s.a.v)’den başka, Selmân-ı Fârisi’den de hadis rivâyet etmiş-bulunmaktadır. Resûlullâh (s.a.v), kendisini kavminin ordusu ile Mekke Fethi’ne ve Tebük Seferi’ne göndermiştir. Cemel Vak’ası’nda Hz.Âişe ile birlikte savaşmıştır. Kendisinden Ebû Dâvûd, İbn-i Mâce, Tirmizi ve Nesâi hadis rivâyet etmiştir.

Ebû’l Ce’d ed-Damri den:

Resûlullâh (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:

      “-Kim önemsemeyerek üç cumayı terk ederse, Allâh onun kalbini mühürler!” 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.1- Sünen-i Ebû Dâvûd Kitabu’s-Salât-Bab-203-204-NO-1052