Ebû Zeyd Kays Bin Seken

Asıl ismi Kays bin Seken’dir. Fakat, Ebû Zeyd künyesi ile meşhur olmuştur. İslâm tarihinde bu künye ile meşhur olan birçok sahabe vardır.

Ebû Zeyd Kays Bin Seken

Ebû Zeyd Kays Bin Seken
أبـُو زَيــدُ قَــيــسُ بْــنُ اْلــسَــكَــن


 Baba Adı    :    Seken bin Kays.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicretin 13. yılı Şaban ayı, Miladi 30 Eylül 28 Ekim 634 yılında Cisr (köprü) Savaşı’nda şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek ve sonraki Seferler
 Muhacir mi Ensar mı    :    Medineli Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Kays bin Seken bin Kays, bin Zâura, bin Haram, bin Cundeb, bin Amir, bin Ğanm, bin Adiy, bin Neccar, el-Ensari el-Hazreciy el-Neccari dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Zeyd’dir.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Ebû Zeyd Kays Bin Seken Hayatı

Asıl ismi Kays bin Seken’dir. Fakat, Ebû Zeyd künyesi ile meşhur olmuştur. İslâm tarihinde bu künye ile meşhur olan birçok sahabe vardır. Bunlardan bazıları; 1-Ebû Zeyd el-Ensâri 2-Ebû Zeyd el-Evsi, 3-Ebû Zeyd Sâbit bin Zeyd, el-Ensâri 4-Ebû Zeyd el-Cermiy 5-Ebû Zeyd Sa’d bin Ubeyde 6-Ebû Zeyd el-Ğafakiy 7-Ebû Zeyd Kays bin Amr el-Hemdaniy 8-Ebû Zeyd Amr bin Ahtab. 9-Bizim anlatacağımız ise: Ebû Zeyd Kays bin Seken’dır. Medine’de dünyaya gelmiştir. Ancak hangi tarihte doğduğu ve annesinin ismi ise belli değildir. Lâkabı Kari idi. Hicri 13. Miladi 634 yıl-ında Hz.Ömer (r.a)’in hilafeti devrinde, Köprü Savaşı’nda şehid olmuştur.

Ebû Zeyd Kays bin Seken (r.a), Hicreti Nebevi esnasında İslamiyet’i kabûl etmiştir. Daha sonra Resûlullâh (s.a.v) ile Bedir Ğazvesi’ne iştirak etmiş ve Ehl-i Bedir’den olmuştur. Ayrıca Resûlullâh (s.a.v) zamanında hemen hemen bütün ğazvelere iştirak etmiştir. Bu arada Vedâ Hacc’ına iştirak etmiş olup, daha sonra Resûlullâh’in vefatını görmüştür.

Ebû Zeyd Kays bin Seken (r.a),Hz.Ebû Bekr’in hilafeti zamanında irtidat olayları üzerine çeşitli savaşlara iştirak ederek İslâmiyetin payıdar olmasın’da çok ğayretleri olmuştur.

Ebû Zeyd Kays bin Seken (r.a)’in kendi sulbünden hiç çocuğu olmadığı için, Resûlullâh (s.a.v)’ın devrinde Kûr’ân-ı Kerim’i tamamen ezberleyerek hafız olan ashabı güzin arasına girmişlerdir.

Ebû Zeyd Kays bin Seken (r.a)’in en büyük arzusu Kûr’ân-ı Kerim’i evvela öğrenib, sonra öğretmek idi. Bunun için Medine’de Resûlullâh’ın devrinde, gerekse ondan sonraki devirlerde etrafında toplanan ashâba ve diğerlerine Kûr’ân-ı Kerim’i öğretmeye çalışmıştır. Bu bakımdan hizmeti büyük olduğundan kendisine “Kari” lâkabı verilmiştir. Kendi Rahle-i tedrisinde pek çok Kûr’ân hâfızı yetiştirmek bahtiyarlığına ermiştir. Pek çok kişinin kırâati onun okuduğu tarzda idi.

Ebû Zeyd Kays bin Seken (r.a) Hz.Ömer (r.a)’ın hilafeti zamanında, İslâm ordusuna iştirak ederek ilk önce Suriye bölgesinde daha sonra Irak taraflarında İranlılarla yapılan savaşlarda bulunmuştur. Ebû Ubeyde bin Mes’ud es-Sakafi komutasındaki Cisr Köprü Savaşı’nda şehid olmuştur.

Ebû Zeyd Kays bin Seken (r.a)’in hanımının adı bilinmemektedir. Hadis rivayetinde ise ismine pek rastlanmamaktadır. Kendisi hakkındaki bilgiyi, genel olarak aynı kabileden olan Enes bin Mâlik (r.a)’dan almış bulunmaktayız. Enes bin Mâlik onun çok iyi Kûr’ân-ı Kerim bildiğinden bahsederek bizlere hayatı hakkında kısa da olsa bilgi vermektedir. 1

İbn-i Esir’e göre bu vak’a; Hicretin 13. yılı Şaban ayı, Miladi 30 Eylül 28 Ekim 634 yılında olmuştur.

Şüphesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-381-382