Ebû Zeyd Amr Bin Ahtab

Asıl ismi Amr bin Ahtab’dır. Fakat Ebû Zeyd künyesiyle meşhur olmuştur. İslâm tarihinde bu künye ile meşhur olan birçok sahabe vardır.

Ebû Zeyd Amr Bin Ahtab

Ebû Zeyd Amr Bin Ahtab
أبُـو زَيْــدُ عَــمْــرُو بْــنُ أخْــطـَـب


 Baba Adı    :    Ahtab bin Rifaa.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    120 yaşlarında Basra’da vefât etmiştir.
 Fiziki Yapısı    :    Oldukça güzel ve yakışıklı idi.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Beşir.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Uhud, Hendek ve sonrakiler.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Ahtab bin Rifaa bin Mahmud bin Beşir bin Abdullah bin Dayf bin Ahmer bin Adiy bin Sâ’lebe bin Harise bin Ömer bin Amir el-Ensariy el-Hazreci’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Zeyd.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Ebû Zeyd Amr Bin Ahtab Hayatı

Asıl ismi Amr bin Ahtab’dır. Fakat Ebû Zeyd künyesiyle meşhur olmuştur. İslâm tarihinde bu künye ile meşhur olan birçok sahabe vardır. Bunlardan bazıları;Ebû Zeyd el-Ensâri, Ebû Zeyd el-Evsiy, Ebû Zeyd Sâbit bin Zeyd, el-Ensâri, Ebû Zeyd el-Cermiyy, Ebû Zeyd Sa’d bin Ubeyde, Ebû Zeyd el-Ğafakiy, Ebû Zeyd Kays bin Seken, Ebû Zeyd Kays bin Amr el-Hemdani, ve bizim anlatacağımız Ebû Zeyd Amr bin Ahtab.

Ebû Zeyd Amr bin Ahtab (r.a) Medine’de dünyaya gelmiştir. Ancak hangi tarihte doğduğu ve annesinin ismi ise belli değildir. Uzun müddet yaşayan yakışıklı ve güzel, bir sahabi’dir. Ebû Zeyd Amr bin Ahtab (r.a) Mekke’den Medine’ye hicrete doğru İslamiyet’i kabul ederek Müslüman olmuştur. Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte bir çok savaşlara iştirak etmiştir. Kendisinin yapmış olduğu bir rivayette:

      “-Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte onüç savaşta bulundum!”

Diyerek, Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte kaçtane savaşa iştirak ettiğini Ancak, katılmış olduğu savaşların hangileri olduğu ise açıklanmamıştır. Ebû Zeyd Amr bin Ahtab (r.a)’in Bedir Savaşına iştirak edip etmediği bilinmemektedir. Fakat Uhud Savaşı ve Hendek Savaşına iştiraki kesindir. Ayrıca Mekke’nin fethinde bulunduktan sonra Huneyn Savaşına aktif olarak iştirak etmiş, Tâif kuşatmasına katılmıştır.

Daha sonraki yıllarda Tebük Seferin de bulunan, Ebû Zeyd Amr bin Ahtab (r.a), Vedâ Hacc’ına iştirak etmiş, Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından sonra Basra şehrine giderek oraya yerleşmiştir. Basra şehrin’de 120 yaşla-rında iken vefat etmiştir. Kendisinin Beşir adında bir oğlunun olduğu bilin-mektedir. Diğer çocukları ve âile bireyleri hakkında fazla bilgi yoktur.

Ebû Zeyd Amr bin Ahtab (r.a) bir çok Hadis-i Şerif rivâyet etmiştir.

Bunlar dan bir kaçı şöyledir:

Allâh’ın Resûlü bana:

      “-Yanıma gel!”buyurdular.

Yanına vardığımda eli ile başımı okşadı. Sonra da:

      “-Allâh’ım! Bunu güzelleştir! Bunun, güzelliğini devam ettir!”diye dua etti. Bu sırra binâen olsa ki;

Ebû Zeyd Amr bin Ahtab (r.a) yüz küsür yaşını geçtiği halde, sakalında birkaç tel beyazlamıştı. Daima güler yüzlü idi. Ruhunu teslim edinceye kadar surat astığını gören olmamıştır!

Ebû Nükeyk den:

Ebû Zeyd Amr bin Ahtab (r.a) bana şunları anlattı:

“-Allâh’ın Resûlü benden su istedi. Kendilerine bir bardak su getir-dim. Bardağın kenarında bir tel saç kılı varmış, hemen onu aldım. Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v):

      “-Allâh’ım onu güzelleştir!”diye dua etti.

Ben, Ebû Zeyd Amr bin Ahtab (r.a)’i 94 yaşında iken gördüğümde sakalında bir tel beyaz bile yoktu!” 1

Ebû Zeyd Amr bin Ahtab (r.a) ’in rivayet etmiş olduğu önemli bir hadis i şerif şöyledir:

“-Resûlullâh (s.a.v) bir gün bize sabah namazı kıldırdıktan sonra minbere çıkarak bir (vaaz) hutbe okudu. Hutbe, Öğleye kadar devam etti. Resûlullâh (s.a.v) öğle namazını kıldırdıktan sonra tekrar minbere çıkarak hutbelerine devam etti. Sonra minberden inerek ikindi namazını kıldırdı.

Sonra da tekrar hutbeye devam ederek güneş grub edinceye kadar hutbelerine devam ettiler. Resûlullâh bu hutbelerinde bizlere olan ve olacak şeylerin hepsinden haber verdiler. Bizim en alimimiz, Resûlullâh’ın bu beyanatını aklında en fazla tutandır!” 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Yusuf Kahdehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2062 
2- Ashâb-I Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-382-383