Ebû Üseyre

Ebû Üseyre (r.a)’in asıl ismi üzerinde ihtilaflar vardır. İsminin Ebû Üseyre bin Alkame, olduğunu Bazıları ise Adının Ebû Hübeyre olduğunu söyler Ancak ekserisine göre bu iki ismin kardeş olduklarınıda söylerler.

Ebû Üseyre

Ebû Üseyre
أبُــو اُسَــيْــرَة


 Baba Adı    :    el-Hâris bin Alkame.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 3.yıl, Uhud Şehidi’dir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Uhud Savaşı
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi Yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi Yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ebû Üseyre bin el-Hâris bin Alkame bin Amr bin Kâ’b bin Mâlik bin Mebzul bin Mâlik bin Neccar bin el- Ensariy el-Hazreci el-Neccari’dir
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Üseyre,
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Ebû Üseyre Hayatı

Ebû Üseyre (r.a)’in asıl ismi üzerinde ihtilaflar vardır. İsminin Ebû Üseyre bin Alkame, olduğunu Bazıları ise Adının Ebû Hübeyre olduğunu söyler Ancak ekserisine göre bu iki ismin kardeş olduklarınıda söylerler. 1

Uhud günü, Ebû Üseyre bin Hâris müşriklerden birisiyle karşılaştı ve vuruştu. Önce birbirlerine Kurt gibi yiyecek gibi bakıştılar. Kâh durdular, kâh çarpıştılar. En sonunda birbirlerinin boynuna sarıldılar. Ebû Üseyre onu tutup yere yıktı. Üzerine çöktü kılıçla koyun boğazlar gibi boğazladı. Üzerinden toparlanıp kalkarken Hâlid bin Velid dört ayağı sekili, kara, bir at üzerinde yetişip onu arkasından mızrakladı. Mızrağın ucu Ebû Üseyre’nin göğsünden dışarı çıktı. Ebû Üseyre şehid düşünce O zamanlar da müşrik olan Hâlid bin Velid:

      “-Ben Ebû Süleyman’ım!”diyerek dönüp gitti. 2

Ebû Üseyre (r.a) hakkında elimizde fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- İbn-i Esir Usdul Ğabe-5689 
2- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-156