Ebû Umre Bişr Bin Amr

Bişr bin Amr, Ebû Umre, künyesiyle meşhur olmuştur. Asıl ismi bazı eserlerde Beşir, Bişr veya Sâ’lebe olarak geçmektedir. Bazıları ise, Sâ’lebe onun kardeşi demiştir. Annesi Kebşe bint-i Sabit en-Neccari olup meşhur şair Hassan bin Sâbit’in kız kardeşidir.

Ebû Umre Bişr Bin Amr

Ebû Umre Bişr Bin Amr
اَبُــو عُــمْــرَ بـِـشْــر بـِـن عَــمْــر


 Baba Adı    :    Amr bin Muhsin.
 Anne Adı    :    Kebşe bint-i Sâbit en-Naccari, Şair Hassan bin Sâbit’in bacısıdır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 37. Miladi 657 yılında Sıffın Harbinde şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi Yok.
 Eşleri    :    Bint-i Mukavvim. Resûlullâh’in Amcası Mukavvim bin Abdülmüttalib’in kızı’dır.
 Oğulları    :    Bilgi Yok.
 Kızları    :    Bilgi Yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek ve sonraki seferler.
 Muhacir mi Ensar mı    :    İkinci Akabe biatına katılmış Ensâr dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi Yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi Yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Bişr bin Amr bin Muhsin bin Amr bin Ubeyd bin Amr bin Mebzul bin Mâlik bin Neccar el Hazreci dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Umre,
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’ın şairi Hassan bin Sâbit-in bacısı oğludur.Ebû Umre Bişr Bin Amr Hayatı

Bişr bin Amr, Ebû Umre, künyesiyle meşhur olmuştur. Asıl ismi bazı eserlerde Beşir, Bişr veya Sâ’lebe olarak geçmektedir. Bazıları ise, Sâ’lebe onun kardeşi demiştir. Annesi Kebşe bint-i Sabit en-Neccari olup meşhur şair Hassan bin Sâbit’in kız kardeşidir. Bu suretle Bişr bin Amr, veya künyesiyle Ebû Umre (r.a), Şair Hassan bin Sâbit’in yeğeni olmaktadır. Doğum tarihi hakkında bir kayda rastlanılmamıştır.

Bişr bin Amr’ın hanımı, Resûlullâh (s.a.v)’in amcalarından Mukavvim bin Abdülmuttalib’in kızı olduğundan, Resûlullâh’ın enişteleri de sayılırdı. Dolaysıyla akraba olmaktadırlar. Bişr bin Amr, Akabe biatı’nda bulunmuş, İslâmiyet’i burada kabul etmiştir. Bedir Ğazvesi dahil, Resûlullâh’ın hemen hemen bütün ğazvelerine iştirak etmiştir. Biat-ı Rıdvan’da bulunub bulun-madığı ise kesin değildir. Hayber Ğazvesi, Mekke fethi, Huneyn, Ğazvesi Tâif Kuşatması’na iştirak etmiştir. Tebük Seferi’ndede bulunan, Bişr bin Amr’ın Resûlullâh (s.a.v), ile birlikte Vedâ Haccı’nda bulunduktan sonra Medine’ye geri dönmüş ve Resûlullâh’in vefatını görmüştür.

Bişr (r.a)’ın Ebû Bekr, Ömer, ve Osman (r.a) devirlerinde yapmış oldukları hizmet hakkında bir kayda rastlanılmamıştır. Ancak, Hz.Ali (r.a) devrinde Hz.Ali (r.a)’i desteklediği görülmüştür. Bu itibarla önce Basra’ya ve sonra Kûfe şehri’ne gitmiştir. Hz.Ali’nin, Muaviye bin Ebû Süfyan ile yapmış olduğu Sıffın Savaşı’nda bulunmuştur. Savaşın en kızgın bir anında iken almış olduğu üç ok yarası neticesinde şehadet mertebesine erişmiştir. Şehid olduğu gün oruçlu idi.

Hicri 37. Miladi 657 yıllarında şehid olmuştur. Bişr bin Amr (r.a)’ın âile bireyleri hakkında elimizde bilgi yoktur. Ayrıca Resûlullâh (s.a.v)’den hadis rivayet edip etmediği de kesin olarak belli değildir. Zira, meşhur hadis mecmualarında, raviler arasında onun ismine pek rastlanamamıştır. Kabrinin Sıffın harbinin yapıldığı yer olan Suriye’nin Rakka şehrindedır. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları Hayati Ülkü-372