Ebû Süfyan Bin Hâris El-ensâri

İslâm tarihinde yedi tane Ebû Süfyan adında veya künyesinde sahabi vardır. Dolaysıyla bunların menkibeleri bazen birbirlerine karıştırılmıştır. Bunlar: 1-Ebû Süfyan bin el-Haris bin Abdülmuttalib Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Hâris’in oğlu 2-Ebû Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye en meşhur olan budur.

Ebû Süfyan Bin Hâris El-ensâri

Ebû Süfyan Bin Hâris El-ensâri
أبُـو سُــفْــيـَـا نُ بْــنُ اْلــحَـا رِث


 Baba Adı    :    Hâris bin Kays.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 3.yıl da Uhud Savaşı’nda şehid oldu. Kabri, Medine’de Uhud şehidliğinde dir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    eş-Şemûs bint-i Nu’man.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Kızları vardır. Fakat isimleri hakkında bilgi yoktur.
 Gavzeler    :    Uhud Savaşı
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ebû Süfyan bin Hâris bin Kays bin Zeyd bin Dubey’â bin Zeyd bin Mâlik bin Avf bin Amr bin Avf el-Ensâri el-Evsi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Ebû Süfyan Bin Hâris El-ensâri Hayatı

İslâm tarihinde yedi tane Ebû Süfyan adında veya künyesinde sahabi vardır. Dolaysıyla bunların menkibeleri bazen birbirlerine karıştırılmıştır. Bunlar: 1-Ebû Süfyan bin el-Haris bin Abdülmuttalib Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Hâris’in oğlu 2-Ebû Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye en meşhur olan budur. 3-Ebû Süfyan veledi Abdullah bin Ebi Süfyan 4-Ebû Süfyan bin Muhsen 5-Ebû Süfyan Medlük 6-Ebû Süfyan bin Vehb bin Rebia el-Esedi. 7-Bizim burada anlatmaya çalışacağımız ise; Ebû Süfyan bin Hâris bin Kays bin Zeyd el-Ensâri (r.a)’dır.

Ensâr’dan Ebû Süfyan bin Hâris ile bir arkadaşı Uhud Savaşı’na gel-irlerken arkadaşı:

      “-Allâh’ım! Beni, ev halkıma döndürme! Resûlünün yanında bana şehidlik nasib eyle!”diye dua da bulunmuştu. Ebû Süfyan bin Hâris ise:

      “-Allâh’ım! Bana Resûlünle birlikte çarpışmak ve onun için döğüş-mek nasib eyle! Beni ev halkıma ve körpecik yavrularıma sağ salim döndür ve onlara kavuştur!”diyerek dua da bulundu.

Ebû Süfyan bin Hâris, bin Kays, bin Zeyd el-Ensâri (r.a) şehid olmuş, ısrarla şehadeti isteyen arkadaşı ise evine geri dönmüştü. Onların bu halleri Resûlullâh (s.a.v)’e anlatılınca, Resûlullâh (s.a.v) de:

      “-Ebû Süfyan bin Hâris’in niyeti; ikisinin niyeti arasında, en doğrusu idi!” buyurdular.

Ebû Süfyan bin Hâris, bin Kays, bin Zeyd, el-Ensâri (r.a):

      “-Önce düşmanla savaşırım sonra kızlarıma döner kavuşurum!”dedi.

Fakat, müşriklerin Müslümanlara karşı ğalebe çaldıklarını görünce de

      “-Allâh’ım kızlarımın yanına dönmeyi istemiyor, şehid olmayı istiyo-rum!”diye duasını değiştirdi. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-216