Ebû Sirme Mâlik Bin Kays

Ebû Sirme, onun künyesidir. Asıl ismi üzerinde oldukça çok ihtilaflar vardır. Bazı kaynaklarda, Ebû Sirme bin Kays el-Ensâri el-Mazini veya; Beni Mazin bin el-Neccar veya; Beni Adiy bin Neccar olarak da geçer.

Ebû Sirme Mâlik Bin Kays

Ebû Sirme Mâlik Bin Kays
أبُـو صِــرْمَــةُ مَـا لِــكُ بْــنُ قــَيْــس


 Baba Adı    :    Kays bin Mâlik.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir ve sonraki savaşlar…
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ebû Sirme Mâlik bin Kays el-Ensâri el-Mazini bin Neccar.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Sirme.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Ebû Sirme Mâlik Bin Kays Hayatı

Ebû Sirme, onun künyesidir. Asıl ismi üzerinde oldukça çok ihtilaflar vardır. Bazı kaynaklarda, Ebû Sirme bin Kays el-Ensâri el-Mazini veya; Beni Mazin bin el-Neccar veya; Beni Adiy bin Neccar olarak da geçer. Bazıları ise: Ebû Sirme bin Ebi Kays el-Ensâri veya; Mâlik bin Kays veya; Lübâbe bin Kays, veya; Kays bin Mâlik bin Ebi Enes veya;Malik bin Es’âd olarak’da geçer. Fakat İslâmi kaynakların ekserisinde Ebû Sirme künyesiyle meşhur olmuştur.

Onun Bedir Savaşı’na katıldığı ittifakla kabul edilir Ebû Sirme Bedir Ashabı’ndandır. Bedir Savaşı’ndan sonra yapılan tüm savaşlara katılmıştır. Şairliği oldukça meşhurdur. Kendisinden Muhammed bin Kâ’b el-Kurazi rivâyet etmiştir. Bunlardan biri şöyledir:

“-Ebû Sirme bin Kays el-Ensâri el-Mâzini Resûlullâh (s.a.v)’den şöyle rivâyet eder:

      “-Kim, birine zarar verirse, Allâh da onu zarara uğratır. Kim, birini sıkıntıya düşürürse, Allâh da onu sıkıntıya düşürür!” 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Ebû Dâvûd-Akdiye-31-3635