Ebû Sebre Yezid Bin Mâlik

İslâm tarihinde beş tane Ebû Sebre adında veya künyesinde meşhur sahabe vardır. Bunlar şöyledir: Ebû Sebre, Ebû Sebre el-Nehhâi, Ebû Sebre el-Cüheni, Ebû Sebre bin Ebi Rehm, Ebû Sebre el-Cu’fiy’dir.

Ebû Sebre Yezid Bin Mâlik

Ebû Sebre Yezid Bin Mâlik
يَــزِ يــدُ بْــنُ مَـا لِــك أبُـو سَــبْــرَةُ اْلــجُــعْــفِــي


 Baba Adı    :    Mâlik bin Abdullah.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Abdurrahman ve Aziz.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ebû Sebre Yezid bin Mâlik bin Abdullah bin Züeyb bin Seleme bin Amr bin Zühl bin Merran bin Cu’fi bin Sa’d’ül Aşire.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Sebre.
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdurrahman bin Sebre’nin babasıdır.Ebû Sebre Yezid Bin Mâlik Hayatı

İslâm tarihinde beş tane Ebû Sebre adında veya künyesinde meşhur sahabe vardır. Bunlar şöyledir: Ebû Sebre, Ebû Sebre el-Nehhâi, Ebû Sebre el-Cüheni, Ebû Sebre bin Ebi Rehm, Ebû Sebre el-Cu’fiy’dir. Bizim bura-da anlatacağımız Ebû Sebre, künyesiyle şöhret bulan Ebû Sebre Yezid bin Mâlik el-Cu’fiy dir. Cu’fi kabilesinden olan Ebû Sebre (r.a) iki oğlu Sebre ve Aziz’i yanına alarak Medine’ye geldiler. Müslüman oldular. Resûlullâh (s.a.v), Ebû Sebere’ ye:

      “-Çocukların var mı?”diye sordu.

Ebû Sebre (r.a):

      “-Filan, filan!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v), Ebû Sebre’nin Aziz adındaki oğluna;

      “-Senin ismin nedir?”diye sordu.

      “-Aziz!”deyince, Resûlullâh (s.a.v):

      “-Hayır! Aziz, ancak Allâh’dır. Sen, Abdurrahman sın! İsimlerin, Allâh’a en sevgili olanı, Abdullah ve Abdurrahman olanıdır!”buyurdu.

Ebû Sebre (r.a)’ nin elinde bir ur vardı. Bundan dolayı Ebû Sebre:

      “-Yâ Resûlallâh! Avucumda bir hıyarcık peyda oldu. Hayvanımın yularını tutmama engel oluyor!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v) bir ok getirtdi. O hıyarcığın üzerine vurub mest edince, hıyarcık ğayb oldu, gitti. Ebû Sebre ile oğluna dua etti. Ebû Sebre:

      “-Yâ Resûlallâh! Kavminin, Yemen’deki Hurdan veya, Curdan vâdi-si’ni bana tapulasan?”dedi. Resûlullâh (s.a.v)’de öyle yaptı. Yemende ki, Hurdan ve Curdan Vadisi’ni ona tapuladı. 1

Adı geçen bu sahabe hakkında fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm tarihi-17-168