Ebû Rezin El-ûkeyli Lakit Bin Âmr

İslâm tarihinde dört tane Ebû Rezin adında veya künyesinde sahabe vardır bunlar:1-Ebû Rezin Ehl-i Suffeden’dir. 2-Ebû Rezin el-Esedi 3-Ebû Rezin bin Abdullah, bin Ebi Rezin 4-Ebû Rezin el-Ukayli’dir. Bizim’de burada anlatacağımız bu sahabe’dir.

Ebû Rezin El-ûkeyli Lakit Bin Âmr

Ebû Rezin El-ûkeyli Lakit Bin Âmr
أبُــو رَز ِيــنْ اْلــعُــقَــيــلـِي اَلــقِــيــطُ بْـنُ عـَـا مْــر


 Baba Adı    :    Amr bin Sabire.
 Anne Adı    :    Bilgi yok..
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Tâif doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Âsım,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ebû Rezin el-Ukayl Lakit bin Amr bin Sabire bin Abdullah bin el-Müntefik bin Amr bin Ukayl Ehl-i Tâif ten.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Rezin el-Ukayli
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Ebû Rezin El-ûkeyli Lakit Bin Âmr Hayatı

İslâm tarihinde dört tane Ebû Rezin adında veya künyesinde sahabe vardır bunlar:1-Ebû Rezin Ehl-i Suffeden’dir. 2-Ebû Rezin el-Esedi 3-Ebû Rezin bin Abdullah, bin Ebi Rezin 4-Ebû Rezin el-Ukayli’dir. Bizim’de burada anlatacağımız bu sahabe’dir.

Ebû Rezin Lakit bin Amr bin Müntefik bin Amr bin Ukayl ile arkadaşı Nehik bin Asım bin Mâlik bin Müntefik’de temsilci olarak Medine’ye gelmişlerdi. Bunlar sabah namazından sonra Resûlullâh (s.a.v) ile buluş-tular. O sırada Resûlullâh (s.a.v) kıyamet öldükten sonra dirilme, Cennet, Cehennem gibi bir çok konularda Müslümanları uyarıcı açıkla-malar yapmakta idi.

Ebû Rezin el-Ukeyli Lakit bin Amr (r.a):

      “-Yâ Resûlallâh! Sana, hangi şey üzerine beyat edeyim?”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v), elini uzattı ve:

      “-Namaz kılmak, Zekât vermek, müşriklerden ayrılmak, Allâh’a hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamak üzere bey’at et!”buyurdu.

Ebû Rezin el-Ukeyli Lakit bin Amr (r.a) kavmi adına da Resûlullâh (s.a.v)’e bey’at etti.

Ebû Rezin el-Ukeyli Lakit bin Amr (r.a):

      “-Yâ Resûlallâh! Allâh ölüleri nasıl diriltir?”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle sordu:

      “-Senin yerlerinden kuraklığa uğramış bir yere vardığın sonrada oraya bolca sulandığı ve otlandığı bir sırada uğradığın oldu mu?”

Ebû Rezin el-Ukeyli Lakit bin Amr (r.a):

      “-Evet!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir!”buyurdular.

Ebû Rezin el-Ukeyli Lakit bin Amr (r.a):

      “-Yâ Resûlallâh! İman nedir?”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Allâh’dan başka ilâh olmadığına onun bir olub şeriki bulunma- dığına ve Muhammed’in onun kulu ve Resûlü olduğuna şehadet etmen, Allâh ve Resûlü sana her şeyden daha sevgili olmak, ateş’te yanman Allâh’a şerik koşmandan sana daha sevgili gelmek. Hoşlanmadığından ancak yüce Allâh için hoşlanmaman, işte böyle olduğun zamandır ki çok sıcak bir günde su damlalarının susamışın boğazından girdiği gibi imanda senin kalbine girer!”buyurdular.

Ebû Rezin el-Ukeyli Lakit bin Amr (r.a):

      “-Yâ Resûlallâh! Ben Mü’min olduğumu nasıl bilirim?”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Şu ümmetimden bir kul, bir iyilik işler. Onun iyilik olduğunu bilir, yüce Allâh’da o kulunu bu iyiliğinden dolayı hayırla mükafatlandırırsa. Bir kul bir günahı işlemez, onun, günah olduğunu bilir, yüce Allâh’dan yarğı-lanmak diler, ve kendisini Allâh’dan başkasının yarğılayamıyacağını ancak Allâh’ın yarğılayacağını bilirse işte o kul Mü’mindir!”buyurdu.

Ebû Rezin el-Ukeyli Lakit bin Amr (r.a):

      “-Yâ Resûlallâh! Yüce Allâh göklerle yeri yaratmadan önce nerede bulunuyordu?!”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Ne üzerinde hava, ne altında hava bulunmuyan amade idi. Sonra su üzerinde arşını yarattı!”buyurdular.

Ebû Rezin el-Ukeyli Lakit bin Amr (r.a):

      “-Yâ Resûlallâh! Senin yanında ğayb ilimlerinden bir şeyler varmı-dır?”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v) güldü ve:

      “-Senin yüce Rabbın Ğayb haberlerinden beş şeyin anahtarlarını esir-gedi. Hiç kimseye vermedi. Onu, Allâh’dan başka hiçbir kimse bilemez!” buyurdu. ve elinin beş parmağına işaret etti.

Ebû Rezin el-Ukeyli Lakit bin Amr (r.a):

      “-Nedir onlar?”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v):

“-1-Ne zaman ölüneceğini bilme ilmidir ki hiç biriniz onu bilemez-siniz!

2-Meni ilmidir döl yatağında bulunduğu zaman onun ne olacağını ancak Allâh bilir, siz bilemezsiniz.

3-Yarın ne olacağını bilme ilmidir ki, sen yarın ne tadacaksın bil-mezsiniz!

4-Yağmurun yağacağı gün ilmidir ki üzerinize, kuraklık ve kıtlık çökerde Allâh güler (murad eder) bilinir ki, yağmurunuz yardım olun-manız çok yaklaşmıştır!”buyurdu.

Ebû Rezin el-Ukeyli Lakit bin Amr (r.a):

      “-Rab’dan gülmeyi yok etmeyelim daha iyi olur!”dedi.

      “-5-Birde kıyamet günü ilmidir!”

Resûlullâh (s.a.v) nazim diye anılan suyu Lakit’e verdi. 1

Ebû Rezin el-Ukayli’den rivâyet edildiğine göre:

Resûlullâh (s.a.v) şöyle dedi:

      “-Cennet ehlinin (nesli) çocuğu olmaz!” 2

Ebû Rezin den şöyle rivayet edildi:

Peygamber’in (s.a.v) yanına gittim ve “Benim babam ihtiyar biri Hacca ve Umreye gidemiyor ve yolculuk yapamıyor” dedim. Resulullah (s.a.v) “Babanın yerine Hac ve Umre yap”dedi. 3

Bu sahabe hakkında fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal islâm Tarihi-16-350-352 
2- Tirmizi,Cennet-23-2563 
3- İbn-i Sa’d Tabakat:8-2519; Sayfa;65.