Ebû Eyyaş El-zûraki Hayatı

Asıl ismi ise ihtilaflıdır. Zeyd bin Samit, veya Ubeyd bin Zeyd bin Samit, veya, Ubeyd bin Muâviye bin Samit bin Yezid bin Halde bin Amr bin Züreyk bin Abdiharse bin Mâlik bin Gadba bin Cüşem bin Hazrec el-Ensâri el-Hazreci ez-Züraki’dir.

Ebû Eyyaş El-zûraki Hayatı

Ebû Eyyaş El-zûraki
اَبُــو عَــيَّـا شُ اْلــزُّرَ قي


 Baba Adı    :    Sâmit el-Zûraki.
 Anne Adı    :    Havle bint-i Zeyd bin Nû’man bin Hâlde bin Amr bin Zürayk,
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    1-Ümmü Eyyaş bint-i Mahşi bint- el-Eşyem. 2-Ümmü’l-Hâris bint-i Zeyd ve Ümmü veledleri vardı.
 Oğulları    :    Kesir, Nu’mân, Mu’âviye, Süleyman, Kays, Bişr, Yezid,
 Kızları    :    Zeyde, Ümeyye, Âişe, Cemile, Ümmü Musa Kebşe, Ümmü Said, Ümmü’l-Haris.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Medineli Ensar dandır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    İsmi ihitilaflıdır Zeyd bin Samit veyahut, Ubeyd bin Zeyd bin Samit. Veya, Ubeyd bin Muaviye bin Samit bin Yezid bin Halde bin Amr bin Züreyk bin Abdiharse bin Mâlik bin Gadba bin Cüşem bin Hazrec el-Ensâri el-Hazreci ez-Zûraki.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Eyyaş.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Ebû Eyyaş El-zûraki Hayatı

Asıl ismi ise ihtilaflıdır. Zeyd bin Samit, veya Ubeyd bin Zeyd bin Samit, veya, Ubeyd bin Muâviye bin Samit bin Yezid bin Halde bin Amr bin Züreyk bin Abdiharse bin Mâlik bin Gadba bin Cüşem bin Hazrec el-Ensâri el-Hazreci ez-Züraki’dir. Hemen hemen tüm hadis ehl-i kitablarda ismi’nin Zeyd bin Samit, bir kısmı ise, Zeyd bin Nû’man adıyla ve o Nû’man bin Ebi Eyyaş dır derler. Ancak ondan ismi ile değilde en çok künyesiyle Ebû Eyyaş diye bahs edilir.

Medineli Ensârdan dır. Fakat, hangi tarihte doğduğu, hangi tarihte vefat etti, âile bireyleri bilinmemektedir. Sadece annesinin ismi Usdü’l Ğabe’de Havle bint-i Zeyd bin Nu’mân bin Hulde bin Amr bin Züraki olarak geçmektedir.

Ebû Eyyaş (r.a) der ki:

“-Atımın üzerinde geldiğim zaman, Resûlullâh (s.a.v) Zü’Kared Seferinde bana:

      “-Keşke, sen, bu atı senden daha iyi bir binici bir kimseye versen de, baskıncı müşriklere yetişi verse?”buyurdu.

      “-Yâ Resûlallâh! Ben, ata, halkın en iyi bineniyim!”diyerek atımı tepip koşturmağa başladım. Vallâhi, daha elli zira bile gitmemiştim ki, at, beni sırtından yere atı vermişti! Resulullah (s.a.v)’ın:

      “-Keşke, sen, bu atı, senden daha iyi binen birine vermiş olsaydın!” buyurmalarına karşı benim:

      “-Ben, halkın, ata en iyi bineniyim!”diye cevap verişime şaştım. Ayağım kırıldı. Kendi kendime:

      “-Allâh Resûlü, elbette doğru söyler!”dedim. Atıma amcamın oğlu Muaz bin Mâısü’z-Zürakî bindi!” 1

Bu, Sahabe hakkında fazla bilgimiz yoktur. Ancak, Muaviye bin Ebû Süfyan devrine kadar yaşadığı tahmin edilmektedir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-13-27