Ebû Bürde Amr bin Kays el-Eş’ari (r.a)

Ebû Bürde Amr bin Kays el-Eş’ari (r.a) Yemen’in Eş’âr kâbilesine mensubdur. Ebû Bürde künyesidir. Esas adının Amr olduğu bilinmektedir. Anne tarafından Yemenin Akk kabilesine mensubtur.

Ebû Bürde Amr bin Kays el-Eş’ari (r.a)

Ebû Bürde Amr Bin Kays El-eş’âri
أ بُــو بُــردَةُ بْــنُ قَــيْــسُ اْلأ شْــعَـرِيّ


 Baba Adı    :    Kays bin Süleym el-Eş’âri’dir.
 Anne Adı    :    Tâyyibe bint-i Vehb dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok Yemen’in bir bölgesinde doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Mekke’nin Fethi, Huneyn, Tâif, Tebük, İran’ın Fethi gibi bir çok savaşlara katıldı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Yemen, Habeşistan, Medine, Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ebû Bürde Amir bin Kays bin Süleym bin Haddar bin Harb bin Amir bin Anz bin Bekir bin Amir bin Azer bin Vail bin Nâciye bin Cumahir bin Eşar Nebt bin Üded bin Zeyd bin Yescüb bin Arib bin Zeyd bin Kehlan bin Sebe bin Yeşcüb bin Yarub bin Kâhtan dır.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Bürde el-Eş’âri
 Kimlerle Akraba idi    :    Ebû Mûsâ el-Eş’âri’nin kardeşidir.Ebû Bürde Amr Bin Kays El-eş’âri Hayatı

Ebû Bürde Amr bin Kays el-Eş’ari (r.a) Yemen’in Eş’âr kâbilesine mensubdur. Ebû Bürde künyesidir. Esas adının Amr olduğu bilinmektedir. Anne tarafından Yemenin Akk kabilesine mensubtur. Ebû Bürde Yemen’de iken Mekke’de Hz.Muhammed (s.a.v)’in Peyğamber olduğunu öğrenince, kardeşi Ebu Rehm, Ebû Mûsâ el-Eş’âri ile annesi. Tayyibe, Resulullah (s.a.v)’i görmeden iman etmişlerdir. Sonra da Yemen den bir gemi ile hareketle Hicaz’a gelmek istemişlerse de, Kızıl denizde çıkan fırtına onların gemisini Habeşistan sahillerine götürmüştür.

Habeşistan’da Hz.Câ’fer bin Ebû Tâlib ile buluşan Eş’âri’ler, burada bir müddet kaldıktan sonra tekrar gemi ile Hicaz’a çıkarak Medine’ye gelmişlerdir. Resûlullâh (s.a.v)’i Medine’de göremeyib Hayber’de oldu-ğunu öğrenince hemen Hayber’e hareket etmişlerdir. Ancak Hayber Savaşı bittikten sonra Hayber’e gelebilmişlerdir.

Ebû Bürde Amr bin Kays ve kardeşlerinin ve Hatta Hayber’e gelen diğer Müslümanların bir anda buluşması Hayber’de büyük bir sevinç meydana getirmiştir. Resûlullâh (s.a.v)’de bu sevinçe bizzat iştirak etmiş ve Hayber’e sonradan gelenlere muharebeye iştirak etmiş gibi ğanimetin dışında birer hisse ayırıp vermiştir.

Ebû Bürde Medine’ye geldikten sonra yapısı itibariyle gayet sesiz ve sakin bir hayat yaşamıştır. Diğer kardeşi Ebû Mûsâ el-Eş’âri gibi cevvâl hareket etmemiştir. Buna rağmen, başta Mekke’nin Fethi olmak üzere Huneyn Ğazvesi’ne, Tâif muhasarasına ve Tebük Seferine iştirak etmiştir.

Hz.Ebû Bekr devrinde Mürtedlerle yapılan savaşlara da iştirak eden Ebû Bürde, Hz.Ömer zamanında daha ziyade Irak ve İran Seferlerine veya fetihlerinde bulunmuştur. Bu arada Kufe şehri kurulduktan sonra burasını severek Kûfe’ye yerleşmiştir. Kufe’deki faaliyetleri ve vefatı hakkında hiç bir kayda rastlanmadığından hayatının sonrası için birşey diyememekteyiz. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Ashâb-I Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-307