Ebû Anise (r.a)

Ebû Anise (r.a) hakkında geniş bir bilgi hiçbir eserde bulunmamak-tadır. Hatta nesebi ve ismi hakkında da doğru bir bilgi yoktur. Anise’nin adının Ebû Anise olduğunu beyân edenler de vardır.

Ebû Anise (r.a)

Ebû Anise
اَبُـوأنـَسَـةُ مَـوْلَى رَسُـولُ اَلله


 Baba Adı    :    Resûlullâh (s.a.v)’in azâdlısı.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Ebû Bekr’in hilafeti döneminde vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir Savaşı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke. Medine, Muhacirdir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Bilgi yok.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Mesruh. Ebû Serh.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’ın azâdlısı dır.Ebû Anise Hayatı

Ebû Anise (r.a) hakkında geniş bir bilgi hiçbir eserde bulunmamak-tadır. Hatta nesebi ve ismi hakkında da doğru bir bilgi yoktur. Anise’nin adının Ebû Anise olduğunu beyân edenler de vardır. Künyesinin ise Ebû Mesruh olduğu kuvvetle muhtemel olduğu gibi Ebû Serh veya Ebâ Serh olarak da bazı eserlerde zikredilmektedir. Yine bazı eserlerde adı, Enise ve Uneyse şeklinde geçmektedir. Ebû Anise (r.a)’nin nereli olduğu da bilinmemektedir. Ancak, Resûlullâh (s.a.v)’in kölesi iken İslâm dâvetinin ilk zamanlarında Müslüman olduğu için Resûlullâh tarafından azâd edilmiştir. Fakat kendi isteği üzerine Resûlullâh (s.a.v)’in hizmetinde kalarak O’na, canla başla hizmet etmek için büyük gayret sarfetmiştir.

Hicret-i Nebeviyye esnasında Ebû Anise, diğer ashab-ı kiram ile birlikte Medine’ye hicret ederek orada Sa’d bin Hayseme’nın misafiri oldu. Resûlullâh (s.a.v)’in Medine’ye hicret ettikten ve Mescid-i Nebevi yapıldıktan sonra ashab-ı suffa arasına dahil olarak Resûlullâh’dan büyük feyiz ve bilgiler almıştır. Bu arada ömrünün sonuna kadar Resûlullâh’ın hizmetinde bulunmuştur.

Ebû Anise, Medine’ye hicret eden muhacirlerin ekserisi gibi Bedir gazvesine büyük bir arzu ile iştirak etmiştir. Ancak, bu savaş sırasında şehit olduğu bazı eserlerde bildirilmektedir. Bazı eserlerde de Hz.Ebû Bekir devrine kadar yaşadığı ve Hz.Ebû Bekir devrinde Medine’de vefât ettiği beyan edilmektedir. Ancak, Hz.Ebû Bekr devrine kadar geçen zaman biraz uzun olduğu için de ne gibi faaliyetlerde bulunduğu tam tesbit edilememiştir. Ebû Anise’nin künyesine bakarak bir erkek çocuğunun olduğunu düşünebiliriz. âilesi hakkında herhangi bir bilgiye sahib değiliz. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun.1- el-İsabe İbn-I Hacer el-Askalani-1-107-108-No-287-Özetlenmiştir.