Damre Bin Sa’lebe El-behzi

Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir.

Damre Bin Sa’lebe El-behzi

Damre Bin Sa’lebe El-behzi
ضَــمْــرَة ُبْــنُ ثَــعْــلَــبَــة ُاْلــبَــهْــزِي


 Baba Adı    :    Sa’lebetü’l-Behzi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değil.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Damre bin Sa’lebe el-Behzi. Es-Sülemi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Damre Bin Sa’lebe El-behzi Hayatı

Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulun-duğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:

      “-Ey Damre, elbiselerinin seni cennete sokacağını mı sanıyorsun?”

Damre bin Sa’lebe dedi ki:

      “-Yâ Resûlallâh eğer benim için istiğfar edersen, onları çıkarırım!”

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Allâh’ım Damre’yi bağışla!”diye dua etti. o da hemen gidip o elbi-seleri çıkardı.

Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler:

“-Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurdular:

      “-Birbirlerinizi kıskanmadıkça devamlı olarak hayırda olursunuz!”

Resûlullâh (s.a.v)’e gelib şöyle dedi:

      “-Yâ Resûlallâh, benim için şehid olmam için dua et!”

Resûlullâh (s.a.v) şöyle dedi:

      “-Allâh’ım, İbn-i Sa’lebe’nin kanını müşriklere haram kılıyorum!”

Dendi ki:hayli zaman yaşadı. Düşmana saldırır, safları dağıtıb sonra yine geri dönerdi. 1

Damre bin Sa’lebe hakkında bundan fazla elimizde bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-17-18-No-4185