Dahhâk bin Hârise

Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir.

Dahhâk bin Hârise

Dahhâk Bin Hârise
اَلــضّــحّـا كُ بْــنُ حَــا رِ ثَـة


 Baba Adı    :    Hârise bin Zeyd.
 Anne Adı    :    Hind bint-i Mâlik bin Beyza’dır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok
 Eşleri    :    Ümame bint-i Muharris bin Zeyd.
 Oğulları    :    Yezid.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir Savaşı
 Muhacir mi Ensar mı    :    2. Akabe Bey’atına katılan Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sâlebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Dahhâk Bin Hârise Hayatı

Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.

Dahhâk bin Hârise (r.a), ikinci Akabe beyatı’nda hazır bulunmuş olan; Medineli Ensâr’dan dır. Bedir Savaşı’nada katılmıştır.

Dahhâk bin Hârise (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun Hanımı Ümame bint-i Muharris bin Zeyd ve bir tane oğlu Yezid’in ismi bize ulaşmaktadır. Rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-95